Eind juni heeft de Samenwerking belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland een aantal aanslagen afvalstoffenheffing verstuurd namens de gemeente Veere. Voor de kosten van het ophalen en verwerken het huishoudelijk vuil wordt door de gemeente afvalstoffenheffing in rekening gebracht.  Door een fout in de belasting-software zijn helaas ongeveer 170 aanslagen afvalstoffenheffing verkeerd berekend.

Gebleken is dat per abuis afvalstoffenheffing wordt betaald voor een woning, maar dat deze heffing bestemd is voor een andere woning. Dit wordt door de samenwerking belastingen automatisch hersteld.

Brief

De burgers die een te hoge aanslag afvalstoffenheffing hebben gekregen, ontvangen binnen een week een brief. In deze brief wordt uitgelegd wat verkeerd is gegaan en wordt het bedrag van de afvalstoffenheffing aangepast.   

Als u vragen heeft over afvalstoffenheffing dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0118 67 50 00. U kunt uw vraag ook e-mailen naar belastingen@middelburg.nl.

Meer informatie over de afvalstoffenheffing.