Als u een hond heeft, moet u hiervoor belasting te betalen. Om de zoveel tijd worden hiervoor controles gehouden. In mei gaan medewerkers van het bedrijf Legitiem steekproefsgewijs huis-aan-huis controleren in Veere en Vlissingen.

De controleurs dragen kleding met het bedrijfslogo. Ook hebben zij een legitimatiebewijs waarnaar u uiteraard altijd kunt vragen. De controleurs kunnen u enkele vragen stellen over het wel of niet hebben van één of meer honden. Treffen zij bij u een hond aan die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opgenomen, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om aangifte te doen. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen.

Let op! De controleur vraagt nooit om geld. Er vindt dus geen betaling aan de controleur plaats.

Aangeven van een hond?

Wanneer u een hond heeft, bent u verplicht dit aan te geven. Misschien heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te doen.

Heeft u vragen?

Bel dan met de Samenwerking belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland via 0118 67 50 00.