Corona en alle maatregelen die door de lokale en landelijke overheid genomen worden treffen ons allemaal. We monitoren steeds welke maatregelen welke invloed hebben en proberen daar waar kan, net als de landelijke overheid op te sturen.

Welke invloed heeft corona op de gemeente belastingen?

Voor de hoogte van de meeste belastingtarieven heeft corona geen invloed. Veel zaken lopen gewoon door. Het afval wordt opgehaald, het riool wordt in gelijke mate onderhouden. Soms is het wel wenselijk dat er tijdelijk ander beleid geldt. Voor de terrassen bij precariobelasting is in veel gevallen tijdelijk gewijzigd beleid gemaakt.

Uitstel sommige aanslagen 2021

Bij het opleggen van de aanslagen van 2021 hebben we besloten in februari nog geen aanslag gemeentelijke belastingen op te leggen aan eigenaren en gebruikers van bedrijven in met name de detailhandel, horeca, sport en cultuur. Deze aanslag volgt op een later moment.

Met dit besluit willen de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland de directe gedupeerden van de huidige lockdown door de coronamaatregelen tegemoet komen. Wanneer de aanslagen in de loop van het jaar opgelegd worden, zullen eveneens 10 betalingstermijnen blijven gelden als u automatische incasso heeft.

Uitstel van betaling of betalingsregeling

We begrijpen goed dat in sommige persoonlijke gevallen de corona en/of de bijbehorende maatregelen een zodanige grote invloed hebben op uw financiële situatie dat u behoefte heeft aan uitstel of en gespreide betaling. Neem in dat geval contact met ons op. Voorkom aanmaningskosten en dwangbevelkosten.

We gaan dan samen kijken naar de mogelijkheden.

Welke invloed heeft corona op de WOZ-waarde van woningen?

De WOZ-waarde wordt bepaald aan de hand van vergelijkbare verkopen in de markt naar de waardepeildatum. De waardepeildatum van dit jaar is 1 januari 2020. Dat betekent dus dat de gemeente van mening is dat de WOZ-waarde de waarde is die uw woning zou opbrengen als het op die datum in die staat zou worden verkocht. De waardepeildatum  d.d. 1 januari 2020 ligt dus voor alle coronamaatregelen.

Bij de waardering moeten we rekening houden met alle waardebepalende factoren. Dat kunnen algemene factoren zijn zoals recessies en met specifieke omstandigheden zoals ligging en onderhoud van de woning.

De woningprijzen stijgen gemiddeld gezien ook door in 2020. De lockdowns en andere coronamaatregelen die in 2020 zijn genomen hebben er dus niet toe geleid dat de huizenprijzen dalen.