Sinds de uitbraak van corona was de invorderingsrente op 0% gezet. Vanaf 1 juli 2022 wordt de rente weer stapsgewijs verhoogd. Hiermee gaan wij mee met het landelijke beleid van de belastingdienst.

Wat betekent het voor u als we de invorderingsrente stapsgewijs verhogen?

Vanaf 1 juli 2022 wordt de invorderingsrente stapsgewijs verhoogd. Betaalt u de gehele aanslag of een deel daarvan na de laatste betaaldag?

Dan kan het zijn dat u over dit bedrag ook invorderingsrente betaalt. Vanaf 1 juli 2022 is het rentepercentage 1%.

De berekening van de invorderingsrente begint te lopen op de dag na de laatste betaaldag en loopt tot de dag waarop u betaalt.

U hoeft de invorderingsrente alleen te betalen als het bedrag aan rente hoger is dan € 100,-. Mocht dit zo zijn, dan ontvangt u een rentebeschikking met het nog te betalen bedrag.

Stapsgewijs wordt het rentepercentage teruggebracht naar het rentepercentage voor de coronacrisis. Dit kunt u zien in het onderstaande overzicht.

  • Ingangsdatum 1 juli 2022, rentepercentage 1%
  • Ingangsdatum 1 januari 2023, rentepercentage 2%
  • Ingangsdatum 1 juli 2023, rentepercentage 3%
  • Ingangsdatum 1 januari 2024, rentepercentage 4%

Wanneer betaalt u invorderingsrente?

Als u de gehele aanslag of een deel daarvan betaalt na de laatste betaaldag, dan kan het zijn dat u over dit bedrag invorderingsrente betaalt.

De berekening van de invorderingsrente begint te lopen op de dag na de laatste betaaldag en loopt tot de dag waarop u betaalt.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie?

Als u nog vragen heeft over uw aanslag of over dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de afdeling belastingen in Middelburg, telefoon 0118 67 55 34. Verder kunt u veel zelf regelen in ons digitaal loket door in te loggen op Inloggen Mijn Belastingen(externe link).