Begin februari ontving u de aanslag gemeentebelastingen. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In dat geval vraagt u het beste kwijtschelding aan binnen twee maanden na  ontvangst van de aanslag.

Als u langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald, kunt u namelijk geen kwijtschelding meer aanvragen.

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en woonlasten. Sabewa Zeeland in Terneuzen behandelt verzoeken tot kwijtschelding.

Kreeg u de laatste twee jaren of langer kwijtschelding? En is uw persoonlijke (gezinssituatie) en financiële (inkomen en vermogen) situatie niet veranderd? Dan ontvangt u gelijk met de aanslag of kort hierna automatische kwijtschelding. U hoeft dan dus geen aanvraag te doen. Wel controleren we via steekproeven huishoudens met automatisch kwijtschelding.

Afvalstoffenheffing en kwijtschelding bij Het Nieuwe Inzamelen
Naast het vaste bedrag is er ook kwijtschelding voor het aantal keer dat de rolcontainer voor restafval wordt aangeboden of restafval in de ondergrondse container gaat tot een maximum van:

  • 10 keer legen in 2021 van een 240 liter restcontainer of
  • 17 keer legen in 2021 van een 140 liter restcontainer of
  • 60 keer openen in 2021 van een ondergrondse container.

Bij vaker legen van de rolcontainer of openen van de ondergrondse container in 2021 betaalt u het extra aantal keer legen of openen. Dit wordt dan opgenomen in uw aanslag van 2022.

Meer informatie over kwijtschelding