Als u een aanslag niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Betaalt u het aanslagbedrag na de aanmaning nog niet? Dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder. Bent u het niet eens met de aanmaning of het dwangbevel? Dan kunt u bezwaar maken.

Aanmaning

De extra kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 9. Het bedrag hangt af van de hoogte van het aanslagbedrag. Betaalt u alleen de aanslag en níet de aanmaningskosten? Dan gaan wij met de invorderingsmaatregelen verder.

Bezwaar tegen aanmaning

Bent u het niet eens met de aanmaning? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de aanmaning een schriftelijk bezwaar insturen. Heeft u de originele aanslag niet ontvangen? Helaas is dat geen geldige reden om bezwaar aan te tekenen.

Dwangbevel

Betaalt u het aanslagbedrag na de aanmaning niet? Dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder. De extra kosten hiervoor zijn minimaal € 49. Maar het hangt af van de hoogte van het bedrag dat intussen openstaat. Betaalt u alleen het aanslagbedrag en níet de aanmaning en dwangbevelkosten? Dan gaan wij met de invorderingsmaatregelen verder.

Bezwaar tegen dwangbevel

Bent u het niet eens met het dwangbevel? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het dwangbevel schriftelijk bezwaar insturen. Het bezwaar geldt dan alleen voor de kosten, en niet voor de aanslag. Heeft u de originele aanslag of de aanmaning niet ontvangen? Helaas is dat geen geldige reden om bezwaar aan te tekenen.

Bezwaar insturen

U kunt bellen met de afdeling Belastingen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 17.00 uur: 0118 67 50 00. U kunt ook een e-mail sturen: belastingen@middelburg.nl.

Aanmaning of dwangbevel na insturen bezwaar

Het insturen van een bezwaarschrift stelt de betaling niet uit. Stuurt u een  bezwaarschrift in en wilt u uitstel van betaling? Dan kunt u tegelijk met het bezwaarschrift een verzoek voor uitstel van betaling doen. Bent u dit in uw bezwaarschrift vergeten te schrijven? Dan kunt u ook achteraf nog een schriftelijk verzoek insturen.

Aanmaning of dwangbevel na insturen verzoek kwijtschelding

Stuurt u een verzoek om kwijtschelding in? Dan heeft u automatisch uitstel van betaling tot het moment dat we een beslissing nemen. Een verzoek om kwijtschelding moet u binnen 3 maanden na de datum van de aanslag insturen.