De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland streeft naar een zo actueel mogelijke en inhoudelijk correcte website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en/of aansprakelijkheden worden aanvaard.