De inhoud is geladen.

Home

Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland

De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland heft en int alle belastingen en privaat- en publiekrechtelijke facturen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland.

De Samenwerking is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Ze stelt dus de WOZ-waarde vast van alle onroerende zaken in de vier gemeenten. Burgers en bedrijven van de vier gemeenten hebben zo maar met één instantie te maken voor alle lokale belastingen.