Kwijtschelding

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan kunt u misschien kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding betekent dat u de aanslag helemaal niet of niet helemaal hoeft te betalen.

Maar vraag wel kwijtschelding aan binnen twee maanden nadat u de aanslag ontvangt. Als u er langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald, dan kunt u helaas geen kwijtschelding meer aanvragen.

Direct kwijtschelding aanvragen via Sabewa

Wat valt onder kwijtschelding?

De mogelijkheden rond kwijtschelding van gemeentelijke belastingen zijn afhankelijk van de gemeente waar u in woont.

Wat valt er onder kwijtschelding in Middelburg?

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de belastingsoorten rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing.

Voor wat betreft de afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding krijgen voor het vaste bedrag en:

 • maximaal 10 ledigingen per jaar van een 240 liter restcontainer (dat is inclusief de eerste 3 ledigingen inbegrepen in het vaste jaartarief), of
 • maximaal 17 ledigingen per jaar van een 140 liter restcontainer (dat is inclusief de eerste 5 ledigingen inbegrepen in het vaste jaartarief) , of
 • maximaal 60 openingen per jaar van een ondergrondse container (dat is inclusief de 18 openingen inbegrepen in het vaste jaartarief).

Gooit u vaker dan dat afval weg? Dan betaalt u voor de extra keren wel zelf.

Wat valt er onder kwijtschelding in Schouwen-Duiveland?

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de belastingsoorten rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing.

Voor wat betreft de afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding krijgen voor het vaste bedrag en:

 • Een eenpersoonshuishouden: 10 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 40)
 • Een tweepersoonshuishouden: 11 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 44)
 • Een meerpersoonshuishouden: 13 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 52)

Gooit u vaker dan dat afval weg? Dan betaalt u voor de extra keren wel zelf.

Wat valt er onder kwijtschelding in Veere?

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de belastingsoorten rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing.

Voor wat betreft de afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding krijgen voor zowel het vaste bedrag per woning als de bedragen voor ledigingen van de rolcontainer.

Wat valt er onder kwijtschelding in Vlissingen?

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de belastingsoorten rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing.

Wanneer krijg ik kwijtschelding?

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw inkomen, spaargeld (vermogen), gezinssituatie en woonlasten. Als u kwijtschelding aanvraagt, behandelt Sabewa Zeeland in Terneuzen uw verzoek.

Op de site van Sabewa staat meer informatie over kwijtschelding. Hier krijgt u ook antwoord op vragen als:

 • Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
 • Kan iedereen kwijtschelding krijgen?
 • Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Hoeveel vermogen (spaargeld) mag ik hebben?

Met vermogen bedoelen we: geld op uw bankrekening of spaarrekening, of waardevolle bezittingen.

Hieronder staan de maximum bedragen die u als vermogen mag hebben.

De vermogensnormen zijn:

 • Echtparen: € 4.350
 • Alleenstaande ouder: € 3.950
 • Alleenstaande: € 3.275

Deze vermogensnormen zijn richtbedragen. Alles hangt van uw persoonlijke situatie af. Soms zijn de bedragen misschien iets anders.

Moet ik de aanslag toch betalen als ik kwijtschelding aanvraag?

Als u de gemeentelijke aanslag ontvangt, kunt u kwijtschelding aanvragen. Zolang we deze kwijtscheldingsaanvraag in behandeling hebben, hoeft u het bedrag van de aanslag niet te betalen.

Wanneer bij de Samenwerking Belastingen uw verzoek om kwijtschelding bekend is, verlenen we uitstel van betalen. Dit uitstel van betalen geldt tot we een beslissing nemen. Besluiten we dat u kwijtschelding krijgt? Dan hoeft u de heffingen niet te betalen.

Ik zit (bijna) in de schulden. Wat nu?

Heeft u schulden? Of komt u bijna in de schulden? Dan ondersteunt Orionis Walcheren u op verschillende manieren. Orionis Walcheren helpt mensen die in armoede leven, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op de site van Orionis Walcheren staat meer informatie over hulp bij geldzorgen.

Wat is automatische kwijtschelding?

Kreeg u in het afgelopen jaar of al langere tijd kwijtschelding? Zijn uw persoonlijke situatie (gezin) en financiële situatie (inkomen, eigen geld en bezittingen) niet gewijzigd? Dan ontvangt u samen met de aanslag of kort erna automatische kwijtschelding.

Automatische kwijtschelding betekent dat u niets hoeft te regelen. U hoeft geen aanvraag te doen. Wel voeren wij controles uit als we automatische kwijtschelding verlenen.

Kijken jullie naar het aantal bewoners per woning?

We passen altijd de kostendelersnorm toe op een verzoek om kwijtschelding. Hiermee volgen we de Participatiewet.

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding kijken we dus naar het aantal volwassenen vanaf 27 jaar dat een woning met elkaar deelt. Hoe meer kostendelers er zijn, hoe minder kwijtschelding u krijgt. Want als u met meer personen in één woning woont, kunt u de woonkosten delen.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers maakt niet uit. Ook de soort relatie die u met elkaar heeft, is niet belangrijk. Verder doet het er niet toe waaróm u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers die een commerciële huurprijs betalen.

Hoe vraag ik kwijtschelding aan?

Voor kwijtschelding kunt u zich aanmelden bij www.sabewazeeland.nl met uw DigiD, gebruikersnaam en wachtwoord. Na het aanmelden via DigiD vult u wat algemene vragen in. Ook moet u bewijsstukken (informatie) digitaal meesturen. Voorbeelden van bewijsstukken zijn: inkomensgegevens, een bankafschrift en kentekengegevens.

Kan iemand mij helpen bij het aanvragen van kwijtschelding?

Heeft u geen DigiD? Is het voor u ook niet mogelijk deze aan te vragen? Dan kunt u terecht bij de organisaties (zie websites hieronder) bij u in de buurt. Medewerkers helpen u graag bij het aanvragen van kwijtschelding.