Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval kunt u het beste kwijtschelding aanvragen binnen twee maanden na  ontvangst van de aanslag. Als u langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald, kunt u namelijk geen kwijtschelding meer aanvragen. Kwijtschelding is mogelijk voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Wat valt er onder kwijtschelding?

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de belastingsoorten rioolheffing gebruik en afvalstoffenheffing.

Voor wat betreft de afvalstoffenheffing hebben Middelburg en Schouwen-Duiveland een maximum genomen voor het aantal aanbiedingen / ledigingen waarvoor kwijtschelding kan worden gekregen.

In Middelburg kunt u kwijtschelding krijgen voor het vaste bedrag en:

  • maximaal 10 ledigingen per jaar van een 240 liter restcontainer (dat is inclusief de eerste 3 ledigingen inbegrepen in het vaste jaartarief), of
  • maximaal 17 ledigingen per jaar van een 140 liter restcontainer (dat is inclusief de eerste 5 ledigingen inbegrepen in het vaste jaartarief) , of
  • maximaal 60 openingen per jaar van een ondergrondse container (dat is inclusief de 18 openingen inbegrepen in het vaste jaartarief).

In Schouwen-Duiveland kunt u kwijtschelding krijgen voor het vaste bedrag en:

  • Een 1 pers. Huishouden: 10 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 40)
  • Een 2 pers. Huishouden: 11 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 44)
  • Een meer pers. Huishouden: 13 ledigingen (aanbieding ondergrondse container 52)

Gooit u vaker dan dat afval weg? Dan betaalt u voor de extra keren wel zelf. Voor die extra keren krijgt u dan in 2022 een aanslag voor het variabel tarief.

In Veere kunt u kwijtschelding krijgen voor zowel het vaste bedrag per woning als de bedragen voor ledigingen van de rolcontainer.

Wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding?

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en woonlasten. Een verzoek tot kwijtschelding wordt behandeld bij Sabewa Zeeland in Terneuzen.

Op de site van Sabewa(externe link) staat meer informatie over kwijtschelding en wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Hoe vraag ik kwijtschelding aan?
  • Kan iedereen kwijtschelding krijgen?
  • Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Bijzonderheden

Nadat u de gemeentelijke aanslag heeft ontvangen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Zolang de kwijtscheldingsaanvraag in behandeling is, hoeft u het bedrag van de aanslag niet te betalen. Zodra bij de samenwerking belastingen bekend is dat er een verzoek om kwijtschelding is ingediend, wordt er uitstel van betaling verleend. Het uitstel van betalen loopt tot aan het moment dat er een beslissing is genomen op het verzoek om kwijtschelding door Sabewa Zeeland. Is de beslissing dat u  in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan worden de heffingen automatisch kwijtgescholden.

Schuldhulpverlening Orionis Walcheren

Als u schulden heeft of als u dreigt in schulden te komen ondersteunt Orionis Walcheren u op verschillende manieren. Orionis Walcheren helpt mensen in armoede, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op de site van Orionis Walcheren(externe link) staat meer informatie over hulp bij geldzorgen.

Automatische kwijtschelding

Als u de laatste twee jaren of langer kwijtschelding heeft gekregen en uw persoonlijke (gezinssituatie) en financiële (inkomen en vermogen) situatie is niet gewijzigd, ontvangt u gelijk met de aanslag of kort hierna automatische kwijtschelding. U hoeft in dat geval dus geen aanvraag te doen. Wel worden controles uitgevoerd op gevallen waarin automatisch kwijtschelding wordt verleend.

Het kan zijn dat u al eerder (automatische) kwijtschelding heeft gekregen van de aanslag 2018 van Sabewa Zeeland, maar nu toch nog een gemeentelijke aanslag 2018 van de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland ontvangt. Als automatische kwijtschelding is verleend door Sabewa Zeeland, wordt na controle en na overlegging van een kopie of scan van de automatische kwijtschelding de aanslag van de samenwerking alsnog automatisch kwijtgescholden.

Kostendelersnorm

Per 1 januari 2018 is de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing op een verzoek om kwijtschelding.

Dit houdt in dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die u met de kostendeler heeft is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom u in één huis woont. Een uitzondering hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Aanvraag

U kunt kwijtschelding aanvragen door uzelf aan te melden met uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord. Na aanmelding via DigiD worden een aantal algemene vragen gesteld. Daarna wordt gevraagd om bewijsstukken die van toepassing zijn (digitaal) mee te sturen. Voorbeelden van bewijsstukken zijn inkomensgegevens, een bankafschrift en kentekengegevens.

Hulp bij aanvraag

Bent u niet in het bezit van DigiD en is het voor u ook niet mogelijk deze aan te vragen, dan kunt u terecht bij de onderstaande organisaties bij u in de buurt. Zij kunnen u helpen bij het aanvragen van kwijtschelding.