U kunt uw aanslag gespreid betalen door gebruik te maken van de automatische incasso in tien gelijke maandelijkse termijnen. Als u dat wilt, kunt u de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland machtigen via aanvraag automatische incasso.

Als u eerder gebruik heeft gemaakt van automatische incasso, dan hoeft u niet opnieuw automatische incasso aan te vragen. De Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is dan al gemachtigd voor de betaling van uw aanslag. Elke inwoner mag gebruikmaken van automatische incasso. Ook bedrijven kunnen hiervan gebruik maken.

Aanvraag

U kunt automatische incasso aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

In uw e-mailbericht schrijft u dat u gebruik wilt maken van een automatische incasso. Daarnaast vermeldt u uw IBAN-nummer, uw persoonsgegevens en het aanslagnummer van uw gemeentelijke aanslag.

Stopzetten automatische incasso

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Ook dit regelt u door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

Gaat u verhuizen?

Als u verhuist naar een andere gemeente, dan wordt uw gemeentelijke aanslag automatisch verminderd. Uw automatische incasso loopt door tot en december van het (belasting)jaar. Het maandelijkse bedrag van de automatische incasso wordt na de vermindering lager. Daarna stopt de automatische incasso van zelf. Als u verhuisd naar een andere gemeente, dan moet u opnieuw automatische incasso aanvragen.

Wanneer wordt de machtiging beëindigd?

Wanneer de automatisch incasso in twee opeenvolgende maanden wordt gestorneerd, wordt de machtiging beëindigd. Uw automatische incasso voor dit belastingjaar wordt stopgezet. U moet het openstaande bedrag in één keer betalen.

Nieuwe aanslagen worden ook niet meer automatisch geïncasseerd en kunt u een nieuwe automatische incasso aanvragen via een e-mail naar belastingen@middelburg.nl.

Automatische incasso toeristenbelasting

U kunt uw aanslag toeristenbelasting betalen door gebruik te maken van de automatische incasso. Als u dat wilt, kunt u de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland machtigen via aanvraag automatische incasso.

Als u eerder gebruik heeft gemaakt van automatische incasso, dan hoeft u niet opnieuw automatische incasso aan te vragen. De Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is dan al gemachtigd voor de betaling van uw toeristenbelasting.

De toeristenbelasting wordt dan gespreid betaald in meerdere automatische incasso’s:

  • De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt betaald in 9 maandelijkse termijnen.
  • De voorlopige aanslag toeristenbelasting wordt betaald in 6 maandelijkse termijnen.

Aanvraag

U kunt automatische incasso aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.
In uw e-mailbericht schrijft u dat u gebruik wilt maken van een automatische incasso. Daarnaast vermeldt u uw IBAN-nummer, uw persoonsgegevens en het aanslagnummer van uw toeristenbelasting.

Stopzetten automatische incasso

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Ook dit regelt u door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

Wanneer wordt de machtiging beëindigd?

Wanneer de automatisch incasso in twee opeenvolgende maanden wordt gestorneerd, wordt de machtiging beëindigd. Uw automatische incasso voor dit belastingjaar wordt stopgezet. U moet het openstaande bedrag in één keer betalen.