U kunt uw aanslag gespreid betalen door gebruik te maken van de automatische incasso in tien gelijke maandelijkse termijnen. Als u dat wilt, kunt u de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland machtigen via aanvraag automatische incasso.

Als u eerder gebruik heeft gemaakt van automatische incasso, dan hoeft u niet opnieuw automatische incasso aan te vragen. De Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is dan al gemachtigd voor de betaling van uw aanslag. Elke inwoner mag gebruikmaken van automatische incasso. Ook bedrijven kunnen hiervan gebruik maken.

Aanvraag

U kunt automatische incasso aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

In uw e-mailbericht schrijft u dat u gebruik wilt maken van een automatische incasso. Daarnaast vermeldt u uw IBAN-nummer, uw persoonsgegevens en het aanslagnummer van uw gemeentelijke aanslag.

U kunt ook gebruik maken van het aanvraagformulier dat met uw aanslagbiljet is meegestuurd.

U kunt het ingevulde formulier opsturen naar:

 Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
 Antwoordnummer 73
 4330 VB Middelburg

Stopzetten automatische incasso

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Ook dit regelt u door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.