U kunt uw aanslag gespreid betalen door gebruik te maken van de automatische incasso in tien gelijke maandelijkse termijnen. Als u dat wilt, kunt u de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland machtigen via aanvraag automatische incasso.

Als u eerder gebruik heeft gemaakt van automatische incasso, dan hoeft u niet opnieuw automatische incasso aan te vragen. De Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is dan al gemachtigd voor de betaling van uw aanslag. Elke inwoner mag gebruikmaken van automatische incasso. Ook bedrijven kunnen hiervan gebruik maken.

Waarvoor geldt de automatische incasso?

Voor de gemeentelijke gecombineerde aanslag: uw jaarlijkse gemeentelijke aanslag wordt in 10 automatische incasso termijnen betaald.

Voor de toeristenbelasting (indien van toepassing):

  • Uw definitieve aanslag toeristenbelasting wordt betaald in 9 automatische incasso termijnen.
  • Uw voorlopige aanslag toeristenbelasting wordt betaald in 6 automatische incasso termijnen.

Gemeentelijke facturen (indien van toepassing): uw gemeentelijke factuur wordt in 1 automatische incasso termijn betaald. Bij gemeentelijke facturen moet u denken aan een factuur leges voor een omgevingsvergunning, alcoholwetvergunning, enz.

Uitzondering: de factuur grafrechten (crematorium en begraafplaats) kan niet worden betaald via een automatische incasso.

Hoe vraagt u automatische incasso aan?

U kunt automatische incasso aanvragen door gebruik te maken van de QR-code op uw aanslagbiljet. Wanneer u de QR-code scant, komt u terecht in uw internet-bank omgeving en kunt u de automatische incasso invoeren.

Als scannen niet mogelijk is, dan kunt u een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

In uw e-mailbericht schrijft u dat u gebruik wilt maken van een automatische incasso. Daarnaast vermeldt u uw IBAN-nummer, uw persoonsgegevens en het aanslagnummer van uw gemeentelijke aanslag.

Hoe zet u de automatische incasso stop?

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Dit regelt u door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

Gaat u verhuizen?

Als u verhuist naar een andere gemeente, dan wordt uw gemeentelijke aanslag automatisch verminderd. Uw automatische incasso loopt door tot en december van het (belasting)jaar. Het maandelijkse bedrag van de automatische incasso wordt na de vermindering lager. Daarna stopt de automatische incasso van zelf.

Als u verhuist naar een andere gemeente, dan moet u opnieuw automatische incasso aanvragen.

Wanneer wordt de automatische incasso door ons beëindigd?

Wanneer de automatisch incasso in twee opeenvolgende maanden wordt gestorneerd (teruggestort op uw bankrekeningrekening), wordt de machtiging beëindigd. Uw automatische incasso voor dit belastingjaar wordt stopgezet. U moet het openstaande bedrag in één keer betalen.

Nieuwe aanslagen of facturen worden ook niet meer automatisch geïncasseerd en kunt u een nieuwe automatische incasso aanvragen via een e-mail naar belastingen@middelburg.nl.

Automatische incasso toeristenbelasting

U kunt uw aanslag toeristenbelasting betalen door gebruik te maken van de automatische incasso. Als u dat wilt, kunt u de Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland machtigen via aanvraag automatische incasso.

Als u eerder gebruik heeft gemaakt van automatische incasso, dan hoeft u niet opnieuw automatische incasso aan te vragen. De Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is dan al gemachtigd voor de betaling van uw toeristenbelasting.

De toeristenbelasting wordt dan gespreid betaald in meerdere automatische incasso’s:

  • De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt betaald in 9 maandelijkse termijnen.
  • De voorlopige aanslag toeristenbelasting wordt betaald in 6 maandelijkse termijnen.

Aanvraag

U kunt automatische incasso aanvragen door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl. In uw e-mailbericht schrijft u dat u gebruik wilt maken van een automatische incasso. Daarnaast vermeldt u uw IBAN-nummer, uw persoonsgegevens en het aanslagnummer van uw toeristenbelasting.

Stopzetten automatische incasso

Wilt u de automatische incasso stopzetten? Ook dit regelt u door een e-mail te sturen naar belastingen@middelburg.nl.

Wanneer wordt de machtiging beëindigd?

Wanneer de automatisch incasso in twee opeenvolgende maanden wordt gestorneerd, wordt de machtiging beëindigd. Uw automatische incasso voor dit belastingjaar wordt stopgezet. U moet het openstaande bedrag in één keer betalen.

Automatische incasso voor facturen?

Als uw gemeentelijke aanslag wordt betaald via een automatische incasso, dan wordt uw gemeentelijke factuur in 1 automatische incasso termijn betaald. Bij gemeentelijke facturen moet u denken aan een factuur leges voor een omgevingsvergunning, alcoholwetvergunning, enz.

Uitzondering: de factuur grafrechten (crematorium en begraafplaats) kan niet worden betaald via een automatische incasso.

Automatische incasso voor naheffingsaanslag parkeren?

De naheffingsaanslag parkeerbelasting kan niet via een automatische incasso betaald worden. Deze aanslag moet u zelf betalen via internetbankieren of via een overschrijvingskaart van uw eigen bank.