Bent u het niet eens met een parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting)? Dan kun u bezwaar maken.

Bezwaar & beroep

Voor bekeuringen onder de 70 euro kan bij de gemeente bezwaar worden gemaakt per e-mail, via belastingen@middelburg.nl. Dit dient u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag te doen. Wacht hiermee niet tot u de factuur van belastingen hebt ontvangen.

Vermeld uw naam, adres, aanslagnummer, de gronden van uw bezwaar, een kopie van het aanslagbiljet, dagtekening op het bezwaarschrift. Als u bezwaar maakt, moet u wel de parkeerbon op tijd betalen. Blijkt later dat u teveel betaald heeft? Dan krijgt u de teveel betaalde kosten terug.

U kunt het bezwaar ook per post versturen:

Gemeente Middelburg
t.a.v. Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Postbus 6000
4330 LA Middelburg

Bezwaar maken aankondiging van beschikking

Heeft u een bekeuring van boven de 70 euro? Dan kunt u niet bij uw gemeente, maar bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) bezwaar maken. U kunt dan wachten totdat het CJIB een acceptgirokaart toestuurt. Met de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden, waarop staat beschreven hoe te handelen als u het niet eens bent met de sanctie.