Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. De gemeente moet voor het einde van het jaar uitspraak doen. U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen.  

DigiD linkDirect regelen via DigiD

Gegevens op MijnBelastingen zijn alleen te zien voor de persoon aan wie het aanslagbiljet is gericht. Mocht u deze niet hebben dan kunt u uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Heeft u een bedrijf? Dan logt u in met uw subjectnummer en aanslagbiljetnummer.

Per e-mail

Als u niet via ‘Mijn belastingen’ bezwaar kunt maken, dan kan dit ook per e-mail of per brief. Uw mail kunt u sturen naar belastingen@middelburg.nl. In uw bezwaar moet staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • het aanslagbiljetnummer van de WOZ-beschikking/aanslagbiljet
  • de soort belasting waar u bezwaar tegen maakt
  • de datum waarop u bezwaar maakt
  • de redenen dat u bezwaar maakt: Waarom bent u het er niet mee eens?

U moet ook bewijsstukken meesturen. Uit die bewijsstukken moet duidelijk zijn waarom de aanslag niet klopt.

Maakt u per brief bezwaar? Stuur deze dan naar:

Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Antwoordnummer 73
4330 VB Middelburg 

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden (griffiekosten). Deze griffiekosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Voorwaarden

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet door u zijn verzonden. Als u na die 6 weken bezwaar maakt dan zal de samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland uw bezwaar niet meer in behandeling nemen. De samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is wettelijk verplicht om voor het eind van het jaar uitspraak te doen.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.

Bezwaar ingediend en toch betalen?

Wanneer u bezwaar maakt tegen uw aanslag, dan hoeft u bij de betaling van de belasting alleen rekening te houden met de belastingen die wel correct zijn opgelegd. U krijgt uitstel van betaling van die belastingen waar u het niet mee eens bent. 

Uitzondering: er wordt geen uitstel van betaling verleend, wanneer u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. In de situatie dient u de aanslag toch te betalen. Indien de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan krijgt u na de uitspraak het teveel betaalde bedrag OZB terug met eventueel rente.