Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen gratis bezwaar maken.

Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te sturen via:

DigiD linkDirect regelen via DigiD

Gegevens op ‘MijnBelastingen’ zijn alleen te zien voor de persoon van wie de  naam op het aanslagbiljet staat. Om in te loggen moet u een DigiD hebben. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Heeft u een bedrijf? Dan logt u in met uw klantnummer en aanslagbiljetnummer.

Bezwaar maken via e-mail of brief

Kunt u niet via ‘Mijn belastingen’ bezwaar maken? Dan doet u dit via e-mail of brief. In uw bezwaar moet staan:

 • uw naam en adres;
 • aanslagbiljetnummer op het aanslagbiljet;
 • soort belasting waar u bezwaar tegen maakt;
 • datum waarop u bezwaar maakt;
 • reden waarom u bezwaar maakt: waarom bent u het er niet mee eens?
 • Hebt u nog documenten die uw bezwaar ondersteunen? Stuur daarvan dan ook kopieën mee. Stuur nooit originelen mee.

In het bezwaarschrift kan je vragen om gehoord te worden. Dan word je uitgenodigd voor een hoorgesprek. Dit kan ook telefonisch. In het gesprek kun je de kwestie bespreken en je standpunten mondeling toelichten.

Uw mail stuurt u naar: belastingen@middelburg.nl.

Uw brief stuurt u naar:

Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Antwoordnummer 73
4330 VB Middelburg

Bezwaar maken en toch betalen?

Maakt u bezwaar tegen uw aanslag? Dan krijgt u uitstel van betaling van de  belasting(en) waarmee u het niet eens bent. U betaalt dan alleen de belasting(en) die u wel juist vindt.

Uitzondering: de WOZ

We geven geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. In deze situatie moet u de aanslag toch betalen. Als we de WOZ-waarde verlagen, krijgt u na de uitspraak het teveel betaalde bedrag OZB terug.

Heeft u een automatische incasso?

Uitstel van betaling zorgt ervoor dat uw automatische incasso geheel of gedeeltelijk even stopt. Na de uitspraak op het bezwaar zal deze eventueel weer gaan lopen voor de resterende termijnen.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn bezwaar?

Officieel moeten we voor 31 december van dit jaar een formele beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Wij proberen u zo snel mogelijk te antwoorden. Door vele bezwaarschriften kan dit echter lang duren.

Wij laten u weten of we het met u eens zijn of niet.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met onze uitspraak op uw bezwaar?

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor moet u betalen (griffiekosten). Deze griffiekosten krijgt u terug als de rechter u gelijk geeft. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Hoe ga ik in beroep?

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan.

U schrijft een brief of reageert online

Op onze uitspraak staat een datum. U schrijft een brief binnen 6 weken na die datum. In uw reactie moet staan:

 • uw naam
 • uw adres
 • het besluit waar u het niet mee eens bent
 • de redenen dat u het er niet mee eens bent

U stuurt uw brief naar:

De Rechtbank Zeeland-West Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 3332
4800 DH BREDA

U kunt online in beroep gaan 

U hebt dan uw DigiD nodig. Dit doet u bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Per e-mail communiceren met de rechtbank is niet mogelijk.

Volmacht

U kunt ook iemand anders een ‘volmacht’ geven om voor u in beroep te gaan. Een volmacht is een brief waarin staat dat u het goed vindt dat die ander voor u in beroep gaat. Zorg dat uw handtekening in de brief staat. 

Wat kost het om in beroep te gaan?

U betaalt ‘griffierechten’ om in beroep te gaan. De griffier (secretaris) van de Rechtbank stuurt u een rekening. Op die rekening staan de kosten en wanneer u die moet betalen.

De kosten worden elk jaar opnieuw bekeken. Voor 2024 zijn de kosten voor belastingen van de gemeente, belastingen en WOZ:

Kosten voor beroep bij de Rechtbank

 • Natuurlijk persoon € 51,00
  Niet-natuurlijk persoon € 371,00

Kosten voor hoger beroep bij het Gerechtshof

 • Natuurlijk persoon € 138,00
  Niet-natuurlijk persoon € 559,00

Kosten voor beroep in cassatie bij de Hoge Raad

 • Natuurlijk persoon € 138,00
  Niet-natuurlijk persoon € 559,00

Natuurlijke personen zijn particulieren. Niet-natuurlijke personen zijn organisaties.