Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen gratis bezwaar maken.

Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Wij laten u weten of we het met u eens zijn of niet. Dat doen wij voor het einde van het jaar.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te sturen via:

DigiD linkDirect regelen via DigiD

Gegevens op ‘MijnBelastingen’ zijn alleen te zien voor de persoon van wie de  naam op het aanslagbiljet staat. Om in te loggen moet u een DigiD hebben. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Heeft u een bedrijf? Dan logt u in met uw klantnummer en aanslagbiljetnummer.

Via e-mail of brief

Kunt u niet via ‘Mijn belastingen’ bezwaar maken? Dan doet u dit via e-mail of brief. In uw bezwaar moet staan:

  • uw naam en adres;
  • aanslagbiljetnummer op het aanslagbiljet;
  • soort belasting waar u bezwaar tegen maakt;
  • datum waarop u bezwaar maakt;
  • reden waarom u bezwaar maakt: waarom bent u het er niet mee eens?

Stuurt u ook bewijsstukken mee? Uit die bewijsstukken moet duidelijk zijn waarom de aanslag niet klopt.

Uw mail stuurt u naar: belastingen@middelburg.nl.

Uw brief stuurt u naar:

Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Antwoordnummer 73
4330 VB Middelburg

In beroep bij de rechtbank

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hiervoor moet u betalen (griffiekosten). Deze griffiekosten krijgt u terug als de rechter u gelijk geeft. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Bezwaar maken en toch betalen?

Maakt u bezwaar tegen uw aanslag? Dan krijgt u uitstel van betaling van de  belasting(en) waarmee u het niet eens bent. U betaalt dan alleen de belasting(en) die u wel juist vindt.

Uitzondering: de WOZ

We geven geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. In deze situatie moet u de aanslag toch betalen. Als we de WOZ-waarde verlagen, krijgt u na de uitspraak het teveel betaalde bedrag OZB terug.