Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen gratis bezwaar maken.

Dit doet u binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. De gemeente moet voor het einde van het jaar laten weten of we het met u eens zijn of niet. U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen.

DigiD linkDirect regelen via DigiD

Gegevens op MijnBelastingen zijn alleen te zien voor de persoon aan wie het aanslagbiljet is gericht. Om in te loggen moet u een DigiD hebben. Als u geen DigiD heeft, dan kunt u uw DigiD aanvragen op www.digid.nl(externe link). Heeft u een bedrijf? Dan logt u in met uw klantnummer en aanslagbiljetnummer.

Per e-mail

Als u niet via ‘Mijn belastingen’ bezwaar kunt maken, dan kan dit ook per e-mail of per brief. Uw mail kunt u sturen naar belastingen@middelburg.nl. In uw bezwaar moet staan:

  • uw naam
  • uw adres
  • het aanslagbiljetnummer van de WOZ-beschikking/aanslagbiljet
  • de soort belasting waar u bezwaar tegen maakt
  • de datum waarop u bezwaar maakt
  • de redenen dat u bezwaar maakt: Waarom bent u het er niet mee eens?

U moet ook bewijsstukken meesturen. Uit die bewijsstukken moet duidelijk zijn waarom de aanslag niet klopt.

Maakt u per brief bezwaar? Stuur deze dan naar:

Samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland
Antwoordnummer 73
4330 VB Middelburg 

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hieraan zijn kosten verbonden (griffiekosten). Deze griffiekosten krijgt u terug als de rechter u gelijk geeft. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Voorwaarden

Het bezwaar moet binnen zes weken na de datum van het aanslagbiljet door u zijn verzonden. De samenwerking belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland is wettelijk verplicht om voor het eind van het jaar uitspraak te doen.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.

Bezwaar ingediend en toch betalen?

Wanneer u bezwaar maakt tegen uw aanslag, dan hoeft u bij de betaling van de belasting alleen rekening te houden met de belastingen die wel correct zijn opgelegd. U krijgt uitstel van betaling van die belastingen waar u het niet mee eens bent. 

Uitzondering: er wordt geen uitstel van betaling verleend, wanneer u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde. In deze situatie moet u de aanslag toch betalen. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, dan krijgt u na de uitspraak het teveel betaalde bedrag OZB terug met eventueel rente.