Afvalstoffenheffing

De tarieven zijn in 2021:

 • Eénpersoonstarief € 237,00
 • Meerpersoonstarief € 250,00
 • Extra grijze rolcontainer € 125,00
 • Ondergrondse containers voor restafval bij meer dan 18 openingen, per opening € 1,33
 • Aanbieden afvalcontainer voor restafval 140 liter bij meer dan 5 ledigingen, per lediging € 4,67
 • Aanbieden afvalcontainer voor restafval 240 liter bij meer dan 3 ledigingen, per lediging € 8,00

Forensenbelasting

Het tarief in 2021 is 1,784 promille van de WOZ-waarde met een minimum per woning van € 170,60.

Hondenbelasting

De tarieven zijn in 2021:

 • Eerste hond € 82,08
 • Tweede hond € 164,15
 • Kennel € 328,30

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven zijn in 2021:

Woning

 • eigenarenbelasting: 0,1408% van de WOZ-waarde

Niet-woning

 • eigenarenbelasting: 0,3767% van de WOZ-waarde
 • gebruikersbelasting: 0,3029% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

De tarieven zijn in 2021:

Algemene tarieven precariobelasting

Het algemene tarief precariobelasting voor gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen gemeentegrond:

 • per week of korter € 2,16
 • per maand € 6,14

Met dien verstande dat het tarief nummer minder bedraagt dan € 16,97.

Het algemene tarief voor gemeentewater bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater:

 • per week of korter €1,08
 • per maand € 2,42

Het tarief voor gebruik van gemeentewater door woonboten gelegen in Middelburg bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater per maand € 0,71.

Het tarief voor gebruik van gemeentewater door woonboten gelegen in Arnemuiden bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater per maand € 0,48.

Bijzondere tarieven precariobelasting

Voor lichtbakken, lantaarns, neonlichtbuizen of dergelijke lichtapparaten, uithangborden, uithangtekens, gevelborden, gevelplaten, spionnen, alsmede alle andere dergelijke voorwerpen, voor elk voorwerp per jaar:

 • reclamedoeleinden dienende € 17,89
 • geen reclamedoeleinden dienende € 9,24

Voor een zonnescherm of een markies per strekkende meter per jaar:

 • handelsdoeleinden dienende € 5,10
 • geen handelsdoeleinden dienende € 3,17

Voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter per jaar € 1,57.

Voor een spandoek per strekkende meter per week € 4,92

Voor door bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en al wat verder bij bouwwerken nodig is, ingenomen grond per m² per maand of korter € 2,38.

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor niet-commerciële doeleinden, festiviteiten en evenementen per m²:

 • kleiner dan 25 m² € nihil
 • groter dan 25 m² per evenement € 0,43

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor een ontsluitingspad voor een pad niet langer dan 3 m1 en niet breder dan 0,9 m1 per jaar of een gedeelte daarvan € 30,85.

Voor een pad dat één van bovengenoemde maten overschrijdt, per m² of een gedeelte daarvan te vermeerderen met € 30,85

Dat 2,7 m² te boven gaat, met een minimum vermeerdering per jaar van € 30,85.

Met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan € 16,97.

Tarieven terrassen

Het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond als terras voor een café, restaurant, lunchroom of een dergelijke lokaliteit, per m² per maand:

 • voor een terras gelegen in de binnenstad van Middelburg (zie bijgevoegde gewaarmerkte kaart: Bijlage “artikel; 3.1.1. tarieventabel precariobelasting 2019”) € 8,28
 • voor een terras zonder terrasverwarming gelegen in de binnenstad van Middelburg (zie bijgevoegde gewaarmerkte kaart: Bijlage “artikel; 3.1.1. tarieventabel precariobelasting 2019”) tijdens de maanden januari, februari, november en december € 2,06
 • voor een terras in het overige gebied € 6,14

Reclamebelasting

De tarieven zijn in 2021:

 • Voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,25 m2: nihil
 • Voor een reclameobject met een oppervlakte van 0,25 m2 tot 1 m2 per maand € 10,40
 • Voor een reclameobject met een oppervlakte van 1 tot 20 m2 per maand € 27,10
 • Voor een reclameobject met een oppervlakte van meer dan 20m2 per maand € 33,35
 • Voor een markies of luifel per maand € 27,10
 • In een losse vitrine per maand € 27,10
 • Voor een vlag per maand € 10,40
 • Voor een reclamezuil per maand € 27,10
 • Voor een uithangbord per maand € 16,65

Rioolheffing

De tarieven zijn in 2021:

Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per perceel € 153,03.

Rioolheffing voor gebruiker bedraagt per perceel bij een waterafvoer van:

 • 0 t/m 250 m3 € 57,18
 • 251 t/m 300 m3 € 120,91
 • 301 t/m 500 m3 € 184,64
 • 501 t/m 1000 m3 € 494,60
 • 1001 t/m 2000 m3 € 989,22
 • 2001 t/m 4000 m3 € 2.124,96
 • meer dan 4001 m3 € 4.396,48

Hemelwater

Objecten van waaruit geen afvalwater wordt geloosd, maar waarvan wel hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering worden in de rioolheffing betrokken. Het tarief voor de eigenaar is in 2020 € 148,14 per jaar. De gebruikersheffing is vastgesteld op het laagste tarief (eerste categorie) € 55,35.

  Reinigingsrecht

  De tarieven zijn in 2021:

  Het reinigingsrecht bestaat uit twee delen, een vastrechtdeel en een variabele deel.

  Vastrecht: Dit gedeelte bestaat uit een vast bedrag per jaar. Het vastrecht wordt in het lopende jaar in rekening gebracht.

  Variabel: Dit gedeelte bestaat uit een bedrag per lediging van de rolcontainer of per aanbieding aan de ondergrondse container. Het variabele bedrag wordt na het lopende jaar in rekening gebracht. 

  • Vastrecht per belastingjaar: € 250,00
  • Per opening van ondergrondse inzameling: € 1,33

  (Tarieven exclusief BTW)

  Toeristenbelasting

  De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Middelburg in 2020 en 2021.

  2020

  • Tarief per persoon per nacht € 2,30
  • Tarief per persoon per nacht verblijf in mobiel eigen verblijfsmiddel € 1,50

  Forfaitaire tarieven

  • Vaste jaarplaats of seizoenplaats € 423,20
  • Vaste jaarplaats of seizoenplaats voor eigen verblijfsmiddel € 276,00
  • Voorseizoenarrangement mobiel eigen verblijfsmiddel €  € 123,40
  • Naseizoenarrangement mobiel eigen verblijfsmiddel €  € 96,00

  2021

  De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Middelburg in 2021.

  • Tarief per persoon per nacht € 2,75
  • Tarief per persoon per nacht verblijf in mobiel eigen verblijfsmiddel € 1,80

  Forfaitaire tarieven

  • Vaste jaarplaats of seizoenplaats € 506,00
  • Vaste jaarplaats of seizoenplaats voor eigen mobiel verblijfsmiddel € 331,20
  • Voorseizoenarrangement voor mobiel eigen verblijfmiddel € 147,60
  • Naseizoenarrangement voor mobiel eigen verblijfsmiddel € 115,20