Afvalstoffenheffing

De tarieven zijn in 2024:

 • Eénpersoonstarief € 236,46
 • Meerpersoonstarief € 249,88
 • Extra grijze rolcontainer € 129,13
 • Ondergrondse containers voor restafval bij meer dan 18 openingen, per opening € 1,37
 • Aanbieden afvalcontainer voor restafval 140 liter bij meer dan 5 ledigingen, per lediging € 4,82
 • Aanbieden afvalcontainer voor restafval 240 liter bij meer dan 3 ledigingen, per lediging € 8,26

Tarieven 2023

 • Ondergrondse containers voor restafval bij meer dan 18 openingen, per opening € 1,33
 • Aanbieden afvalcontainer voor restafval 140 liter bij meer dan 5 ledigingen, per lediging € 4,67
 • Aanbieden afvalcontainer voor restafval 240 liter bij meer dan 3 ledigingen, per lediging € 8,00

Forensenbelasting

Het tarief in 2024 is 2,545 promille van de WOZ-waarde met een minimum per woning van € 317,50.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven zijn in 2024:

Woning

 • eigenarenbelasting: 0,1053% van de WOZ-waarde

Niet-woning

 • eigenarenbelasting: 0,3833% van de WOZ-waarde
 • gebruikersbelasting: 0,3081% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

De tarieven zijn in 2024:

Algemene tarieven precariobelasting

Het algemene tarief precariobelasting voor gemeentegrond bedraagt per m² in beslag genomen gemeentegrond:

 • per week of korter € 2,33
 • per maand € 6,63

Met dien verstande dat het tarief nummer minder bedraagt dan € 18,33.

Het algemene tarief voor gemeentewater bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater:

 • per week of korter €1,17
 • per maand € 2,61

Het tarief voor gebruik van gemeentewater door woonboten gelegen in Middelburg bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater per maand € 0,76.

Het tarief voor gebruik van gemeentewater door woonboten gelegen in Arnemuiden bedraagt per m² in beslag genomen gemeentewater per maand € 0,52.

Bijzondere tarieven precariobelasting

Voor lichtbakken, lantaarns, neonlichtbuizen of dergelijke lichtapparaten, uithangborden, uithangtekens, gevelborden, gevelplaten, spionnen, alsmede alle andere dergelijke voorwerpen, voor elk voorwerp per jaar:

 • reclamedoeleinden dienende € 19,32
 • geen reclamedoeleinden dienende € 9,98

Voor een zonnescherm of een markies per strekkende meter per jaar:

 • handelsdoeleinden dienende € 5,51
 • geen handelsdoeleinden dienende € 3,42

Voor een spandoek per strekkende meter per week € 5,51

Voor door bouwmaterialen, grond, keten, loodsen, bouwwerktuigen en al wat verder bij bouwwerken nodig is, ingenomen grond per m² per maand of korter € 2,57.

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor niet-commerciële doeleinden, festiviteiten en evenementen per m²:

 • kleiner dan 25 m² € nihil
 • groter dan 25 m² per evenement € 0,46

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond voor een ontsluitingspad voor een pad niet langer dan 3 m1 en niet breder dan 0,9 m1 per jaar of een gedeelte daarvan € 33,30.

Voor een pad dat één van bovengenoemde maten overschrijdt, per m² of een gedeelte daarvan te vermeerderen met € 33,30.

Dat 2,7 m² te boven gaat, met een minimum vermeerdering per jaar van € 33,30.

Met dien verstande dat het tarief nimmer minder bedraagt dan € 18,33.

Tarieven terrassen

Het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond als terras voor een café, restaurant, lunchroom of een dergelijke lokaliteit, per m² per maand:

 • voor een terras gelegen in de binnenstad van Middelburg € 8,94
 • voor een terras zonder terrasverwarming gelegen in de binnenstad van Middelburg tijdens de maanden januari, februari, november en december € 2,22
 • voor een terras in het overige gebied € 6,63

Reclamebelasting

De tarieven zijn in 2024:

 • Voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,25 m2: nihil
 • Voor een reclameobject met een oppervlakte van 0,25 m2 tot 1 m2 per maand € 11,25
 • Voor een reclameobject met een oppervlakte van 1 tot 20 m2 per maand € 29,20
 • Voor een reclameobject met een oppervlakte van meer dan 20m2 per maand € 36,00
 • Voor een markies of luifel per maand € 29,20
 • In een losse vitrine per maand € 29,20
 • Voor een vlag per maand € 11,25
 • Voor een reclamezuil per maand € 29,20
 • Voor een uithangbord per maand € 17,95

Reinigingsrecht

De tarieven zijn in 2024:

Het reinigingsrecht bestaat uit twee delen, een vastrechtdeel en een variabele deel.

Vastrecht: Dit gedeelte bestaat uit een vast bedrag per jaar. Het vastrecht wordt in het lopende jaar in rekening gebracht.

Variabel: Dit gedeelte bestaat uit een bedrag per lediging van de rolcontainer of per aanbieding aan de ondergrondse container. Het variabele bedrag wordt na het lopende jaar in rekening gebracht. 

 • Vastrecht per belastingjaar: € 258,25 (exclusief BTW)
 • Per opening van ondergrondse inzameling: € 1,37 (exclusief BTW)

Rioolheffing

De tarieven zijn in 2024:

Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per perceel € 170,07.

Rioolheffing voor gebruiker bedraagt per perceel bij een waterafvoer van:

 • 0 t/m 250 m3 € 63,54
 • 251 t/m 300 m3 € 134,37
 • 301 t/m 500 m3 € 205,19
 • 501 t/m 1000 m3 € 549,65
 • 1001 t/m 2000 m3 € 1.099,32
 • 2001 t/m 4000 m3 € 2.361,47
 • meer dan 4001 m3 € 4.885,82

Hemelwater

Objecten van waaruit geen afvalwater wordt geloosd, maar waarvan wel hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering worden in de rioolheffing betrokken. Het tarief voor de eigenaar is in 2024 € 170,07 per jaar. De gebruikersheffing is vastgesteld op het laagste tarief (eerste categorie) € 63,54.

Toeristenbelasting

De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Middelburg in 2023 en 2024.

2023

 • Tarief per persoon per nacht € 2,85
 • Tarief per persoon per nacht verblijf in eigen verblijfsmiddel € 1,85

Forfaitaire tarieven 2023

 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats mobiele kampeeronderkomens € 524,40
 • Voorseizoenarrangement mobiele kampeeronderkomens € 233,70
 • Naseizoenarrangement mobiele kampeeronderkomens € 182,40
 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats voor eigen verblijfsmiddel € 340,40
 • Voorseizoenarrangement eigen verblijfsmiddel € 151,70
 • Naseizoenarrangement eigen verblijfsmiddel € 118,40

2024

 • Tarief per persoon per nacht € 2,90
 • Tarief per persoon per nacht verblijf in eigen verblijfsmiddel € 1,90

Forfaitaire tarieven 2024

 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats mobiele kampeeronderkomens € 533,60
 • Voorseizoenarrangement mobiele kampeeronderkomens € 237,80
 • Naseizoenarrangement mobiele kampeeronderkomens € 185,60
 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats voor eigen verblijfsmiddel € 349,60
 • Voorseizoenarrangement eigen verblijfsmiddel € 155,80
 • Naseizoenarrangement eigen verblijfsmiddel € 121,60

Watertoeristenbelasting

De tarieven voor watertoeristenbelasting in 2023 en 2024 voor gemeente Middelburg.

2023

 • Tarief per persoon per etmaal € 1,85
 • Forfaitaire tarief vaste ligplaats € 65,22

2024

 • Tarief per persoon per etmaal € 1,90
 • Forfaitaire tarief vaste ligplaats € 67,35