Afvalstoffenheffing

De tarieven in 2021 zijn:

 • Vast bedrag per jaar voor een één- of tweepersoons huishouden € 185,91
 • Vast bedrag per jaar voor een drie- of meer persoons huishouden € 236,39
 • Bedrag per keer dat de grijze rolemmer (restafval) geleegd wordt € 6,28
 • Bedrag per storting in de ondergrondse container € 1,57

Recreatiewoning en afvalstoffenheffing

Ook voor een perceel met een recreatieve bestemming (woning/chalet/stacaravan) of voor een perceel dat niet permanent mag worden bewoond, wordt een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Als voor dergelijke percelen er de mogelijkheid is om het huisvuil aan te bieden aan de gemeentelijke reinigingsdienst (per rolcontainer of per storting in de ondergrondse container), dan wordt er een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Tarief 2021 voor recreatieve woningen:

 • € 236,39 (plus aantal ledigingen/stortingen in 2020)

Forensenbelasting

De tarieven zijn:

2020

 • Voor een woning met een WOZ waarde lager dan € 52.000: € 263,12
 • Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 52.000: € 101,84
 • Vermeerderd met 0,311% van de WOZ waarde met een maximum van € 2.343,00 per woning

2021

 • Voor een woning met een WOZ waarde lager dan € 52.000: € 268,64
 • Voor een woning met een WOZ waarde hoger dan € 52.000: € 108,43
 • Vermeerderd met 0,331% van de WOZ waarde met een maximum van € 2.494,00 per woning

Hondenbelasting

In de gemeente Schouwen-Duiveland betaalt u vanaf 2021 geen hondenbelasting meer.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven in 2021 zijn:

Woning gemeente Schouwen-Duiveland

 • eigenarenbelasting: 0,1294% van de WOZ-waarde

Niet-woning gemeente Schouwen-Duiveland

 • eigenarenbelasting: 0,2128% van de WOZ-waarde
 • gebruikersbelasting: 0,1643% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

De tarieven in 2021 zijn:

Tarief categorie 1 betreft de kernen: Zierikzee, Renesse, Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Bruinisse, Scharendijke en Brouwershaven. Tarief categorie 2 betreft de overige kernen, zijnde de kernen die niet vallen onder de categorie 1.

Algemeen tarief (per m2)

 • per dag € 0,51 (cat. 1) / € 0,40 (cat. 2)
 • per week € 2,56 (cat. 1) / € 1,99 (cat. 2)
 • per maand € 7,78 (cat. 1) / € 5,95 (cat. 2)
 • per jaar € 78,08 (cat. 1) / € 59,43 (cat. 2)

Uitstallen (per m2)

 • Terrassen, per week € 3,34 (cat. 1) / € 1,34 (cat. 2)
 • Terrassen, per maand € 9,97 (cat. 1) / € 3,97 (cat. 2)
 • Terrassen, per jaar € 50,08 (cat. 1) / € 20,00 (cat. 2)
 • Uitstallen van goederen, per week € 1,10 (cat. 1) / € 0,84 (cat. 2)
 • Uitstallen van goederen, per maand € 5,49 (cat. 1) / € 4,08 (cat. 2)
 • Uitstallen van goederen, per jaar € 49,41 (cat. 1) / € 36,66 (cat. 2)
 • voorwerpen bij vergunningplichtige commerciële evenementen als bedoeld in artikel 1, leden f en p, van de Beleidsregels evenementen Schouwen-Duiveland, per dag € 0,52 (cat. 1) / € 0,41 (cat. 2)
 • voorwerpen bij vergunningplichtige niet-commerciële evenementen als bedoeld in artikel 1, leden f en o, van de Beleidsregels evenementen Schouwen-Duiveland, per dag € 0,41 (cat. 1) / € 0,41 (cat. 2)

Aankondigingen (per stuk)

 • Spandoeken, per week € 1,46 (cat. 1) / € 1,10 (cat. 2)
 • Spandoeken, per maand € 4,38 (cat. 1) / € 3,29 (cat. 2)
 • Spandoeken, per jaar € 39,69 (cat. 1) / € 29,61 (cat. 2)
 • Reclame of andere aankondiging € 39,69 (cat. 1) / € 29,61 (cat. 2)
 • Reclame met (kunst-)verlichting € 39,69 (cat. 1) / € 29,61 (cat. 2)
 • Lichtstrengen € 39,69 (cat. 1) / € 29,61 (cat. 2)

Voorzieningen

 • Telefooncellen/postzegelautomaten/brievenbussen € 0,00 (cat. 1) / € 0,00 (cat. 2)

Diverse voorwerpen

 • Palen, (vlaggen)masten c.a. per stuk € 38,12 (cat. 1) / € 22,88 (cat. 2)
 • Luifels, erkers, verbouwingen e.d. van gebouwde eigendommen (per m2) € 5,69 (cat. 1) / € 3,40 (cat. 2)
 • Markiezen, zonneschermen zonder reclame (per m2) € 5,69 (cat. 1) / € 3,40 (cat. 2)
 • Markiezen, zonneschermen met reclame (per m2) € 11,39 (cat. 1) / € 6,84 (cat. 2)

Bouw-, sloop- en onderhoudswerken

 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per dag € 0,67 (cat. 1) / € 0,67 (cat. 2)
 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per week € 1,41 (cat. 1) / € 1,41 (cat. 2)
 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per maand € 4,23 (cat. 1) / € 4,23 (cat. 2)
 • Het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van grond/water (per m2) per jaar € 38,17 (cat. 1) / € 38,17 (cat. 2)
 • Het hebben van een loods, keet o.i.d. van tijdelijke aard: per week € 1,41 (cat. 1) / € 1,41 (cat. 2)
 • Het hebben van een loods, keet o.i.d. van tijdelijke aard: per maand € 4,23 (cat. 1) / € 4,23 (cat. 2)
 • Lozen, het machinaal lozen van water uit bouwputten op de riolering van de gemeente, per lozingspunt, per dag € 23,87 (cat. 1) / € 23,87 (cat. 2)

Overige

 • Afsluiten van de openbare weg (het afsluiten van een openbare land- of waterweg), per dag € 23,87 (cat. 1) / € 23,87 (cat. 2)
 • Havens, voor het gebruik van het aan de haven gelegen havenplateau, per jaar (te vermeerderen met OB) € 3.584,00 (cat. 1) / € 3.584,00 (cat. 2)
 • Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter € 1,57 (cat. 1) / € 1,57 (cat. 2)

Rioolheffing

De tarieven in 2021 zijn:

 • Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per roerende of onroerende zaak € 180,81.
 • Rioolheffing voor gebruiker: voor elk per roerende of onroerende zaak geldt een vastrecht van € 71,19.
 • En voor elke volle eenheid van één kubieke meters water: € 2,49 per eenheid boven de 200 m3.

Reinigingsrecht

De tarieven in 2021 zijn:

Het reinigingsrecht bestaat uit twee gedeelten, een vastrecht gedeelte en een variabele gedeelte:

Vastrecht: Dit gedeelte bestaat uit een vast bedrag per jaar. Het vastrecht wordt in het lopende jaar in rekening gebracht.

Variabel: Dit gedeelte bestaat uit een bedrag per lediging van de rolcontainer of per aanbieding aan de ondergrondse container. Het variabele bedrag wordt na het lopende jaar in rekening gebracht. 

 • Vastrecht per belastingjaar: € 225,72
 • Per lediging van een rolcontainer: € 6,28
 • Per lediging van een extra rolcontainer: € 6,28
 • Per opening van ondergrondse inzameling: € 1,57

Toeristenbelasting

De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Schouwen-Duiveland in 2020 en 2021.

2020

 • Tarief per persoon per nacht € 1,43

Forfaitaire tarieven

 • Vast tarief jaar en seizoen € 263,12
 • Voorseizoenarrangement € 117,26
 • Verlengd voorseizoenarrangement € 145,00
 • Nazomerseizoen €91,52
 • Maandagarrangement € 36,04
 • Winterarrangement € 48,05

2021

 • Tarief per persoon per nacht € 1,46

Forfaitaire tarieven

 • Vast tarief jaar en seizoen € 268,64
 • Voorseizoenarrangement € 119,72
 • Verlengd voorseizoenarrangement € 148,04
 • Nazomerseizoen €93,44
 • Maandagarrangement € 36,79
 • Winterarrangement € 49,06