Afvalstoffenheffing

De tarieven in 2021 zijn:

 • Eénpersoonshuishouden € 240,09
 • Meerpersoonshuishouden € 271,19
 • Tarief voor recreatiewoning € 271,19
 • Eénpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens € 511,28
 • Meerpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens € 542,38
 • Extra grijze rolcontainer € 123,65
 • Extra GTF rolcontainer (groen) € 74,20

Forensenbelasting

De tarieven zijn in 2021: 0,2029% van de WOZ waarde, met een maximum van € 2.210,00 per woning en minimum van € 239,20.

Hondenbelasting

De tarieven in 2021 zijn:

 • Eerste hond € 70,92
 • Tweede hond € 124,57
 • Kennel € 231,76

In geval van meer dan twee honden geldt voor elke volgende hond (derde, vierde, enz.) het tarief tweede hond.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven in 2021 zijn:

Woning gemeente Veere

 • eigenarenbelasting: 0,0948% van de WOZ-waarde

Niet-woning gemeente Veere

 • eigenarenbelasting: 0,1423% van de WOZ-waarde
 • gebruikersbelasting: 0,1133% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

De tarieven in 2021 zijn:

Het tarief bedraagt voor het plaatsen c.q. uitstallen van winkelgoederen, bouwmaterialen of andere zaken per m²:

 • per maand € 4,23
 • per week € 2,71
 • per dag € 1,10

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke (terrassen) per m²:

 • per maand € 4,23
 • per week € 1,59
 • per dag € 0,66

In afwijking van het tarief voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke (terrassen), bedraagt het tarief voor het plaatsen van deze objecten binnen de bebouwde kom van Dishoek, Domburg, Oostkapelle, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande per m²:

 • per maand in de periode 1 mei tot 1 november € 8,13
 • per week in de periode 1 mei tot 1 november € 2,45
 • per dag in de periode 1 mei tot 1 november € 1,16
 • per maand in de periode 1 november tot 1 mei € 6,08
 • per week in de periode 1 november tot 1 mei € 2,14
 • per dag in de periode 1 november tot 1 mei € 1,16

Voor het plaatsen van kramen en dergelijke, bestemd voor de verkoop van goederen of eetwaren met uitzondering van die in de kernen zonder basiswinkelvoorziening per ingenomen standplaats per m1:

 • per maand € 10,29
 • per dag € 2,74

Voor het innemen van een standplaats voor circussen:

 • per keer € 391,85

Voor het innemen van een standplaats door stunt-groepen, zoals stunt car shows, luchtacrobatiek en dergelijke:

 • per dag € 313,89

Het tarief bedraagt voor het hebben van kabels, leidingen, buizen en dergelijke die zich bevinden onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per strekkende meter:

 • per jaar € 1,57

Rioolheffing

De tarieven in 2021 zijn:

Rioolheffing voor eigenaren per roerende of onroerende zaak op basis van WOZ waarde:

 • WOZ waarde tot € 100.000: tarief woning € 61,31, tarief niet woning € 93,20
 • WOZ waarde tot € 200.000: tarief woning € 63,77, tarief niet woning € 95,64
 • WOZ waarde tot € 300.000: tarief woning € 66,21, tarief niet woning € 98,09
 • WOZ waarde tot € 400.000: tarief woning € 68,67, tarief niet woning € 100,56
 • WOZ waarde tot € 500.000: tarief woning € 71,12, tarief niet woning € 103,00
 • WOZ waarde tot € 600.000: tarief woning € 73,57, tarief niet woning € 105,46
 • WOZ waarde tot € 700.000: tarief woning € 76,06, tarief niet woning € 107,90
 • WOZ waarde tot € 800.000: tarief woning € 78,47, tarief niet woning € 110,35
 • WOZ waarde tot € 900.000: tarief woning € 80,94, tarief niet woning € 112,82
 • WOZ waarde tot € 1.000.000: tarief woning € 83,38, tarief niet woning € 115,26
 • WOZ waarde tot € 2.000.000: tarief woning € 85,83, tarief niet woning € 117,72
 • WOZ waarde meer dan € 2.000.000: tarief woning € 88,29, tarief niet woning € 120,16
 • Geen waarde: tarief woning € 61,31, tarief niet woning € 93,20

Rioolheffing per roerende of onroerende zaak voor gebruikers:

 • grondslag 1 0 t/m 75 m3 € 65,49
 • grondslag 2 76 t /m 150 m3 € 91,87
 • grondslag 3 151 t/m 300 m3 € 118,21
 • grondslag 4 301 t/m 1.000 m3 € 232,96
 • grondslag 5 meer dan 1.000 m3 € 347,60

Plus € 0,45 per m3 boven de 1.000 m3

Toeristenbelasting

De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Veere in 2020 en 2021.

2020

 • Tarief per persoon per nacht € 1,30

Forfaitaire tarieven

 • Voorseizoen € 106,60
 • Naseizoen € 81,90
 • Seizoen € 239,20
 • Jaar € 239,20
 • Strandslaaphuisjes particulier (bedrijfsmatig verhuurde strandslaaphuisjes kunnen alleen afrekenen op basis van werkelijk aantal overnachtingen) € 239,20

2021

De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Veere in 2021

 • Tarief per persoon per nacht € 2,00
 • Tarief per persoon per nacht verblijf in een  mobiel eigen verblijfsmiddel € 1,30

Forfaitaire tarieven

 • Seizoenplaats € 368,00
 • Seizoen/jaarplaats mobiel eigen verblijf € 239,20
 • Strandslaaphuisjes particulier (bedrijfsmatig verhuurde strandslaaphuisjes kunnen alleen afrekenen op basis van werkelijk aantal overnachtingen) € 368,00
 • Voorseizoen mobiel eigen verblijf € 106,60
 • Naseizoen mobiel eigen verblijf € 81,90
 • Maand arrangement mobiel eigen verblijf € 46,80
 • Hemelvaart arrangement mobiel eigen verblijf € 27,30
 • Winterarrangement mobiel eigen verblijf € 26,00