Afvalstoffenheffing

De tarieven in 2024 zijn:

 • Eenpersoonshuishouden € 239,25
 • Meerpersoonshuishouden € 253,45
 • Tarief voor recreatiewoning € 253,45
 • Eenpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens € 492,75
 • Meerpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens € 506,90
 • Meer dan zes ledigingen, per lediging € 7,00
 • Eenpersoonshuishouden aanbieding ondergrondse container € 264,30
 • Meerpersoonshuishouden aanbieding ondergrondse container € 298,55
 • Tarief voor recreatiewoning aanbieding ondergrondse container € 298,55
 • Eenpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens aanbieding ondergrondse container € 562,85
 • Meerpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens aanbieding ondergrondse container € 597,15

Forensenbelasting

De tarieven zijn in 2024: 0,1436% van de WOZ waarde, met een maximum van € 2.432,00 per woning en minimum van € 258,80.

Hondenbelasting

De tarieven in 2024 zijn:

 • Eerste hond € 78,05
 • Tweede hond € 137,10
 • Kennel € 255,10

In geval van meer dan twee honden geldt voor elke volgende hond (derde, vierde, enz.) het tarief tweede hond.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven in 2024 zijn:

Woning gemeente Veere

 • eigenarenbelasting: 0,0741% van de WOZ-waarde

Niet-woning gemeente Veere

 • eigenarenbelasting: 0,1579% van de WOZ-waarde
 • gebruikersbelasting: 0,1230% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

De tarieven in 2024 zijn:

Het tarief bedraagt voor het plaatsen c.q. uitstallen van winkelgoederen, bouwmaterialen of andere zaken per m²:

 • per maand € 4,65
 • per week € 2,95
 • per dag € 1,20

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke (terrassen) per m²:

 • per maand € 4,65
 • per week € 1,70
 • per dag € 0,70

In afwijking van het tarief voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke (terrassen), bedraagt het tarief voor het plaatsen van deze objecten binnen de bebouwde kom van Dishoek, Domburg, Oostkapelle, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande per m²:

 • per maand in de periode 1 mei tot 1 november € 8,90
 • per week in de periode 1 mei tot 1 november € 2,65
 • per dag in de periode 1 mei tot 1 november € 1,25
 • per maand in de periode 1 november tot 1 mei € 6,65
 • per week in de periode 1 november tot 1 mei € 2,30
 • per dag in de periode 1 november tot 1 mei € 1,25

Voor het plaatsen van kramen en dergelijke, bestemd voor de verkoop van goederen of eetwaren met uitzondering van die in de kernen zonder basiswinkelvoorziening per ingenomen standplaats per m1:

 • per maand € 11,30
 • per dag € 3,00

Voor het innemen van een standplaats voor circussen:

 • per keer € 431,35

Voor het innemen van een standplaats door stunt-groepen, zoals stuntcarshows, luchtacrobatiek en dergelijke:

 • per dag € 345,55

Rioolheffing

De tarieven in 2024 zijn:

Rioolheffing voor eigenaren per roerende of onroerende zaak op basis van WOZ waarde:

 • WOZ waarde tot € 100.000: tarief woning € 63,89, tarief niet woning € 97,11
 • WOZ waarde tot € 200.000: tarief woning € 66,45, tarief niet woning € 99,66
 • WOZ waarde tot € 300.000: tarief woning € 68,99, tarief niet woning € 102,21
 • WOZ waarde tot € 400.000: tarief woning € 71,55, tarief niet woning € 104,78
 • WOZ waarde tot € 500.000: tarief woning € 74,11, tarief niet woning € 107,33
 • WOZ waarde tot € 600.000: tarief woning € 76,66, tarief niet woning € 109,89
 • WOZ waarde tot € 700.000: tarief woning € 79,25, tarief niet woning € 112,43
 • WOZ waarde tot € 800.000: tarief woning € 81,77, tarief niet woning € 114,98
 • WOZ waarde tot € 900.000: tarief woning € 84,34, tarief niet woning € 117,56
 • WOZ waarde tot € 1.000.000: tarief woning € 86,88, tarief niet woning € 120,10
 • WOZ waarde tot € 2.000.000: tarief woning € 89,43, tarief niet woning € 122,66
 • WOZ waarde meer dan € 2.000.000: tarief woning € 92,00, tarief niet woning € 125,21
 • Geen waarde: tarief woning € 63,89, tarief niet woning € 97,11

Rioolheffing per roerende of onroerende zaak voor gebruikers:

 • grondslag 1 0 t/m 75 m3 € 68,24
 • grondslag 2 76 t /m 150 m3 € 95,73
 • grondslag 3 151 t/m 300 m3 € 123,17
 • grondslag 4 301 t/m 1.000 m3 € 242,74
 • grondslag 5 meer dan 1.000 m3 € 362,20

Plus € 0,47 per m3 boven de 1.000 m3

Toeristenbelasting

De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Veere in 2023 en 2024.

2023

 • Tarief per persoon per nacht € 2,05
 • Tarief per persoon per nacht eigen verblijf € 1,35

Forfaitaire tarieven 2023

 • Seizoenplaats € 377,20
 • Seizoen/jaarplaats eigen verblijf € 248,40
 • Strandslaaphuisjes particulier € 377,20 (als er sprake is van bedrijfsmatige verhuur van het strandslaaphuisje, dan kan alleen aangifte worden gedaan op basis van het werkelijk aantal overnachtingen)
 • Voorseizoen eigen verblijf € 110,70
 • Naseizoen eigen verblijf € 85,05
 • Maand arrangement € 48,60
 • Hemelvaart arrangement € 28,35
 • Winterarrangement € 27,00

2024

 • Tarief per persoon per nacht € 2,10
 • Tarief per persoon per nacht eigen verblijf € 1,40

Forfaitaire tarieven 2024

 • Seizoenplaats € 386,40
 • Seizoen/jaarplaats eigen verblijf € 257,60
 • Strandslaaphuisjes particulier € 193,20 (als er sprake is van bedrijfsmatige verhuur van het strandslaaphuisje, dan kan alleen aangifte worden gedaan op basis van het werkelijk aantal overnachtingen)
 • Voorseizoen eigen verblijf € 114,80
 • Naseizoen eigen verblijf € 88,20
 • Maand arrangement € 50,40
 • Hemelvaart arrangement: vervallen
 • Winterarrangement: vervallen

Watertoeristenbelasting

De tarieven voor watertoeristenbelasting in 2023 en 2024 voor gemeente Veere.

2023

 • Tarief per persoon per etmaal € 1,35

Forfaitaire tarieven 2023

 • Vaartuig 4 tot en met 7 meter op vaste ligplaats € 48,10
 • Vaartuig 7,01 tot en met 9 meter op vaste ligplaats € 69,60
 • Vaartuig 9,01 tot en met 12 meter op vaste ligplaats € 65,60
 • Vaartuig meer dan 12 meter op vaste ligplaats € 92,20

2024

 • Tarief per persoon per etmaal € 1,40

Forfaitaire tarieven 2024

 • Vaartuig 4 tot en met 7 meter op vaste ligplaats € 49,85
 • Vaartuig 7,01 tot en met 9 meter op vaste ligplaats € 72,15
 • Vaartuig 9,01 tot en met 12 meter op vaste ligplaats € 68,05
 • Vaartuig meer dan 12 meter op vaste ligplaats € 95,60