In februari heeft u de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen ontvangen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag in opdracht van de Samenwerking Belastingen Walcheren & Schouwen-Duiveland (SBW&SD).

Wist u dat de SBW&SD de belastingtaak voor uw gemeente uitvoert?

De SBW&SD zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. We zetten al uw belastingen op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar moet betalen. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de voorzieningen, de veiligheid en de leefbaarheid in uw gemeente.

Welke informatie vindt u op de aanslag?

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting, rioolheffing of afvalstoffenheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op de website kunt u veel zaken direct online regelen. Komt u er niet uit? Bel ons via 0118 67 50 00. Wij helpen u graag.

Aanslag niet volledig?

We doen onze uiterste best om uw aanslagbiljet volledig te maken. Toch is het mogelijk dat een belastingsoort, bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting of WOZ-beschikking, er niet opstaat. In dat geval ontvangt u later dit jaar nog een aanslagbiljet met de missende belastingsoort.

Ook ziet u uw nieuwe WOZ-waarde

Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Deze bepalen wij ook. Wist u dat er nog geen daling in de WOZ-waarde zit? In het najaar van 2022 daalden de woningprijzen, maar niet genoeg voor een lagere WOZ-waarde op 1 januari 2023 (de waardepeildatum).  Dit komt omdat de woningprijzen in de eerste helft van 2022 nog waren gestegen. Gemeenten proberen rekening te houden met een stijging van de WOZ-waarde. Dit doen ze door het belastingtarief te verlagen.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? 

Neem gerust ons op. Wij helpen u graag. Bent u op zoek naar meer informatie? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.