Gemeentes Vlissingen en Schouwen-Duiveland hebben in samenwerking met vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in aangewezen gebieden (binnenstad en boulevard Vlissingen en winkelgebied Zierikzee) bedrijveninvesteringszones (BIZ) ingevoerd.

Wat is een BIZ?

Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

 • een industrieterrein
 • een bedrijventerrein
 • een winkelgebied
 • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij:

 • Vlissingse Ondernemerscentrale
 • Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zierikzee
 • Stichting Ondernemersfonds Groot Renesse

Wie betaalt BIZ?

Ondernemers of eigenaren in een gebied betalen de BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Ondernemers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

Peildatum voor de belastingplicht is 1 januari.

Een BIZ is vastgesteld voor de gebieden:

 • Groot Renesse,
 • Binnenstad Zierikzee en
 • Binnenstad Vlissingen.

Kosten

De kosten voor de bedrijveninvesteringszones in Vlissingen en op Schouwen-Duiveland.

Vlissingen binnenstad (2016 tot en met 2020)

 • WOZ-waarde tussen € 0 en € 300.000: € 300 (2016), € 305 (2017), € 310 (2018), € 315 (2019), € 320 (2020)
 • WOZ-waarde tussen € 300.000 en € 500.000: € 470 (2016), € 475 (2017), € 480 (2018), € 485 (2019), € 490 (2020)
 • WOZ-waarde van meer dan € 500.000: € 570 (2016), € 575 (2017), € 580 (2018), € 585 (2019), € 590 (2020)

Schouwen-Duiveland binnenstad Zierikzee (2017 tot en met 2021)

 • Bij een waarde vanaf € 0 tot en met € 99.999 is de BIZ-bijdrage € 60
 • Bij een waarde vanaf € 100.000 tot en met € 199.999 is de BIZ-bijdrage  € 120
 • Bij een waarde vanaf € 200.000 tot en met € 399.999 is de BIZ-bijdrage € 240
 • Bij een waarde van meer dan € 400.000 is de BIZ-bijdrage € 480

Schouwen-Duiveland Groot Renesse (2019 tot en met 2023)

De algemene heffing is bestemd voor bedrijfsgebouwen. Echter niet alle bedrijfsgebouwen zijn de algemene bijdrage verschuldigd. Zie in de verordening Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse(externe link) om welke bedrijfsgebouwen dat gaat.

 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 5.000.000 en meer is de BIZ-bijdrage € 5.000
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 4.000.000 tot en met € 5.000.000 is de BIZ-bijdrage € 4.250
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 3.000.000 tot en met € 4.000.000 is de BIZ-bijdrage € 3.750
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 2.000.000 tot en met  € 3.000.000 is de BIZ-bijdrage € 3.250
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 1.000.000 tot en met € 2.000.000 is de BIZ-bijdrage € 2.750
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 750.000 tot en met € 1.000.000 is de BIZ-bijdrage € 2.250
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 400.000 tot en met € 750.000 is de BIZ-bijdrage € 1.500
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 300.000 tot en met € 400.000 is de BIZ-bijdrage € 950
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 200.000 tot en met € 300.000 is de BIZ-bijdrage € 600
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 50.000 tot en met € 200.000 is de BIZ-bijdrage € 375
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 25.000 tot  € 50.000 is de BIZ-bijdrage € 250

Er is een speciale heffing speciaal bestemd voor een aantal bedrijfsgebouwen. In de verordening Bedrijveninvesteringszone Groot Renesse(externe link) staat welke bedrijfsgebouwen de speciale heffing verschuldigd zijn.

 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 10.000.000 en meer is de BIZ-bijdrage € 5.000
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 5.000.000 tot € 10.000.000 is de BIZ-bijdrage € 4.250
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 4.000.000 tot € 5.000.000 is de BIZ-bijdrage € 3.750
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 3.000.000 tot € 4.000.000 is de BIZ-bijdrage € 3.250
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 2.000.000 tot € 3.000.000 is de BIZ-bijdrage € 2.750
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 1.000.000 tot € 2.000.000 is de BIZ-bijdrage € 2.250
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 500.000 tot €1.000.000 is de BIZ-bijdrage € 1.500
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 300.000 tot € 500.000 is de BIZ-bijdrage € 950
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 200.000 tot €  300.000 is de BIZ-bijdrage € 600
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 50.000 tot € 200.000 is de BIZ-bijdrage € 375
 • Bij een WOZ waarde zakelijk gebruik van € 25.000 tot  € 50.000 is de BIZ-bijdrage € 250