Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Gemeentes Vlissingen, Schouwen-Duiveland en Veere hebben in samenwerking met vertegenwoordigers van de winkeliers en horecaondernemers in aangewezen gebieden (binnenstad en boulevard Vlissingen en winkelgebied Zierikzee) bedrijveninvesteringszones (BIZ) ingevoerd.

Wat is een BIZ?

Een BIZ ontstaat als ondernemers in een gebied een vereniging of stichting oprichten. Het gebied is bijvoorbeeld:

 • een industrieterrein
 • een bedrijventerrein
 • een winkelgebied
 • een gemengd gebied met winkels, horeca en/of toerisme

De gemeente wijst het BIZ-gebied aan op verzoek van deze ondernemersvereniging volgens de Wet op de Bedrijven Investeringszones.

U betaalt de belasting voor uitgaven die worden gedaan door de ondernemersverenigingen van het BIZ gebied.

Informatie over deze heffing en wat er gebeurt met de uitgaven, kunt u krijgen bij:

 • Vlissingse Ondernemerscentrale
 • Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zierikzee
 • Stichting Ondernemersfonds Groot Renesse
 • Stichting Ondernemersfonds Burgh-Haamstede
 • Stichting Bedrijvenfonds Badplaats Domburg
 •  

Wie betaalt BIZ?

Ondernemers of eigenaren in een gebied betalen de BIZ-bijdrage. Hiermee investeren zij in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Ondernemers betalen alleen een BIZ-bijdrage voor onroerende zaken die voor de onderneming gebruikt worden. Denk aan winkels en kantoren. De BIZ-bijdrage geldt niet voor woningen.

Peildatum voor de belastingplicht is 1 januari.

Een BIZ is vastgesteld voor de gebieden:

 • Groot Renesse,
 • Domburg,
 • Bruinisse,
 • Burgh-Haamstede
 • Binnenstad Zierikzee en
 • Binnenstad Vlissingen.

Kosten

De tarieven van  de BIZ bijdragen staan in de verordeningen Bedrijveninvesteringszone.