Ieder huishouden, bedrijf of instelling dat gebruik maakt van het riool moet rioolheffing betalen. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Direct naar tarieven

De gemeente heeft de zorgtaak voor:

  • Afvoer van het afvalwater op de riolering
  • Afvoer van het hemelwater
  • Het beheer van het grondwater

Voorwaarden

De gemeente legt rioolheffing op aan:

  • De eigenaar van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte dat direct of indirect is aangesloten op de riolering;
  • De gebruiker van een pand, woonruimte of bedrijfsruimte dat direct of indirect is aangesloten op[ de riolering;
  • Zowel de eigenaar als de gebruiker.

De gemeente heeft ervoor gekozen om aan de eigenaar en aan de gebruiker een aanslag rioolheffing op te leggen. De gemeente maakt onderscheid tussen eigenarenkosten en gebruikerskosten.

Eigenaar

Voor de rioolheffing eigendom is de situatie op 1 januari van elk jaar bepalend. Dit wil zeggen dat degene die op 1 januari eigenaar is, de aanslag voor dat hele jaar moet betalen. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op. Wel is het bij verkoop gebruikelijk dat de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekent met de nieuwe eigenaar. Dit is echter iets tussen verkoper en koper, de gemeente staat hier buiten. Een eigenaar die tevens gebruiker is wordt voor beide rioolheffingen aangeslagen.

Gebruiker

De rioolheffing gebruik bent u verschuldigd vanaf het moment dat u het eigendom in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing gebruik meer te betalen.

De ontheffing in verband met de verhuizing geldt alleen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.Deze bepaling geldt niet voor de gemeente Schouwen-Duiveland. In deze gemeente is net zoals bij de rioolheffing voor het eigendom de situatie op 1 januari bepalend. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari gebruiker is, de aanslag voor dat gehele jaar moet betalen.

Ander zakelijk recht

Ook degene met bijvoorbeeld een recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning, of een ander zakelijk recht op de roerende of onroerende zaak kan belastingplichtig zijn.