Alle huishoudens, bedrijven en instellingen die een aansluiting hebben op het riool, moeten rioolheffing betalen. Met het geld dat we via deze belasting ontvangen, onderhouden we de gemeentelijke riolering.

Direct naar tarieven

De gemeente zorgt voor:

  • afvoer van het afvalwater op de riolering
  • afvoer van het hemelwater op de riolering
  • het grondwater

Voorwaarden

De gemeente legt rioolheffing op aan:

  • eigenaren van panden, woonruimten of bedrijfsruimten met een directe of indirecte aansluiting op de riolering;
  • gebruikers van panden, woonruimten of bedrijfsruimten met een  directe of indirecte aansluiting op de riolering;
  • zowel eigenaren als gebruikers

De gemeente legt een aanslag rioolheffing op aan eigenaren en aan gebruikers. De eigenarenkosten en gebruikerskosten zijn verschillend.

Eigenaar

Voor de rioolheffing eigendom is de situatie op 1 januari van elk jaar belangrijk. Wie op 1 januari eigenaar van een woning of bedrijfsruimte is, betaalt de aanslag voor dat hele jaar. Een verkoop na 1 januari heeft hier geen invloed op.

Wel zal bij verkoop de notaris een deel van de rioolheffing eigendom verrekenen met de nieuwe eigenaar. De gemeente staat hier buiten. Een eigenaar die zijn woning of bedrijfspand zelf gebruikt, krijgt een aanslag voor beide rioolheffingen.

Gebruiker

De rioolheffing gebruik betaalt u vanaf het moment dat u het eigendom gebruikt. Verhuist u in de loop van het jaar uit de gemeente? Dan hoeft u vanaf het einde van de maand waarin u verhuist geen rioolheffing gebruik meer te betalen.

Dit geldt alleen voor de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. Voor de gemeente Schouwen-Duiveland is de situatie op 1 januari belangrijk. Wie op 1 januari gebruiker is, betaalt de aanslag voor dat hele jaar.

Ander zakelijk recht

Heeft u recht van erfpacht, opstal, gebruik en bewoning? Of een ander zakelijk recht op een roerende of onroerende zaak? Ook dan moet u belasting betalen.