Een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over de Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ). Meer informatie leest u op de pagina Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde. Ik wil bezwaar maken tegen mijn WOZ-waarde.

Vraag dan om contact met de taxateur. Hij of zij bekijkt dan direct of er een fout is gemaakt.

Neem rechtstreeks contact op met de gemeente via de taxateur (0118) 67 54 39 of woz-taxateurs@middelburg.nl.

Bent u het na overleg met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking (gratis) bezwaar maken.

Waarom moet ik het inlichtingenformulier invullen?

U krijgt als nieuwe eigenaar en/of gebruiker een inlichtingenformulier van ons. Hiermee geeft u ons gegevens door. Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

 • Om onderzoek te doen voor gemeenten. Sommige gemeenten vragen ons om onderzoek te doen naar de WOZ. Bijvoorbeeld onderzoek naar de verkoopcijfers van verkochte woningen en garages. Met dit onderzoek kunnen we alle woningen en garages taxeren en de WOZ bepalen. Om dit goed te kunnen doen zijn gemeenten verplicht om uw gegevens te verzamelen.
 • Om inzicht te krijgen in de markt. Wij verzamelen, analyseren en registreren gegevens over prijzen. Daarmee weten we meer over het niveau en de ontwikkeling van de markt. We gebruiken de gegevens ook als we onroerende zaken opnieuw waarderen op een nieuwe waardepeildatum.

Wat zijn onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop die gebouwen staan. We verdelen onroerende zaken in ‘gebouwd eigendom’ en 'ongebouwd eigendom’:

 • een gebouwd eigendom = een object dat door mensen gemaakt is. Zoals: een woning, garage, winkel, kantoor.
 • een ongebouwd of onbebouwd eigendom = grond of een parkeerplaats.

Wat zijn niet-woningen?

Voor een niet-woning betaalt u meer onroerende zaakbelasting. Niet-woningen zijn gebouwen die:

 • niet gebruikt worden om in te wonen. Zoals winkels, kantoren en fabrieken.
 • voor minder dan 70% gebruikt worden om te wonen.

Ik heb een vraag over mijn taxatieverslag

Een taxatieverslag laat zien hoe we de waarde van een onroerende zaak hebben bepaald. In een taxatieverslag staan:

 • de basisgegevens van de onroerende zaak: gebruiksoppervlakte, grootte, bijgebouwen, type woning, het bouwjaar en eventueel kenmerken die belangrijk zijn voor de waarde.
 • verkoopprijzen van vergelijkbare onroerende zaken.

Let op: een taxatieverslag is geen taxatierapport. Een taxatierapport kunt u bijvoorbeeld laten maken als u een onroerende zaak koopt of verkoopt.

Nemen jullie de WOZ van mijn verbouwing of nieuwe schuur ook mee?

Voor de WOZ kijken we naar de toestand van het object op 1 januari van het belastingjaar. De waardepeildatum bepaalt het waardeniveau en ligt een jaar eerder. Veranderingen aan een onroerende zaak tussen de waardepeildatum en de toestandsdatum (1 januari belastingjaar) worden dus wel in de WOZ-waarde meegenomen.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

De WOZ-waarde wordt vastgesteld aan de hand van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die op of rond de waardepeildatum zijn verkocht.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn bedrijf bepaald?

Courante niet-woningen zijn winkels, kantoren en bedrijfsruimtes.

Met courant bedoelen we dat de onroerende zaak goed in de markt ligt, dus gemakkelijk verkocht kan worden. Courante niet-woningen worden gewaardeerd met behulp van de huurwaardekapitalisatiemethode. Bij deze methode worden aan de verschillende gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter toegekend, die vervolgens gekapitaliseerd worden met behulp van een kapitalisatiefactor. De toegekende huurwaarden zijn onder andere afgeleid van op of rond de waardepeildatum gerealiseerde verkoopcijfers of huurcijfers van objecten die vergelijkbaar zijn.

Met incourant bedoelen we onroerende zaken die bijna nooit verkocht worden zoals bijvoorbeeld scholen, sportcomplexen, schouwburgen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen. We bepalen de waarden van incourante niet-woningen met ‘de gecorrigeerde vervangingswaarde’.

Voor alle niet-woningen geldt de waarderingsmethode die leidt tot de hoogste waarde.

Hoe kiezen jullie vergelijkbare woningen? (Met betrekking tot het taxatieverslag)

We onderzoeken alle verkoopprijzen van woningen die in een gemeente verkocht zijn rond de waardepeildatum. Natuurlijk kunnen er grote verschillen zijn in de bouw van woningen. We kijken daarom naar de kenmerken die we wel kunnen vergelijken.

Bijvoorbeeld:

 • bouwjaar
 • gebruiksoppervlakte
 • wijk/waardegebied
 • type woning (tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning, vrijstaande woning, appartement enzovoort)

Hoe wordt de waarde van mijn nieuwbouwwoning bepaald als deze nog gebouwd wordt?

De WOZ-waarde is dan het deel dat op 1 januari van het belastingjaar gebouwd is + de grondwaarde. Dan geldt:

 • de situatie van 1 januari van dit jaar, én
 • de waarde die uw nieuwbouwwoning zou hebben gehad op 1 januari een jaar eerder.

Waarom is mijn WOZ-waarde zoveel gestegen?

De gemeente moet de waarde van uw woning jaarlijks bepalen. Dat doet zij op basis van de vergelijkbare verkopen die op of rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Het is dus niet zo dat de vorige WOZ-waarde wordt geïndexeerd. De mate van verandering is dus niet bepalend. Waar het om gaat is of uw woning op de waardepeildatum verkocht had kunnen worden op de bepaalde WOZ-waarde.

Waarom is de woning van mijn buren lager gewaardeerd?

Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat uw woning groter is, op een groter perceel is gelegen of dat de staat van de woning beter is. U kunt enige informatie nakijken op www.WOZwaardeloket.nl(externe link). Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met een gemeentelijk taxateur.

Neem rechtstreeks contact op met de gemeente via de taxateur (0118) 67 54 39 of woz-taxateurs@middelburg.nl.

Waarom wijkt de WOZ-waarde af van mijn aankoopprijs?

De verkoopprijs van een woning zegt iets over de waarde van een woning op een bepaald moment. Eerst gaan we kijken of het verkoopcijfer bruikbaar is. Familietransacties en verkoopcijfers op basis van erfpacht zijn hoogstwaarschijnlijk niet goed bruikbaar. Ook kan het zo zijn dat na de verkoop de woning aanzienlijk is verbeterd wat waarde verhogend is. Om duidelijkheid te geven over de wijze waarop wij met uw aankoopcijfer zijn omgegaan kunt u het beste contact opnemen met een gemeentelijk taxateur.