Veelgestelde vragen WOZ-waarde

Een overzicht van veelgestelde vragen en onze antwoorden over de WOZ. Meer informatie leest u op de pagina  Waarom bepalen we de WOZ?.

Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde. Hoe maak ik bezwaar?

Neemt u gerust even contact op met de taxateur. Hij of zij bekijkt dan direct of we een fout maakten.

U kunt de taxateur bereiken via de gemeente. Telefonisch: 0118 67 50 00 of per mail: woz-taxateurs@middelburg.nl.

Bent u het na uw gesprek met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde of de uitleg? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de WOZ-beschikking (gratis) bezwaar maken.

Waarom moet ik het inlichtingenformulier invullen?

U krijgt als nieuwe eigenaar en/of gebruiker een inlichtingenformulier van ons. Hiermee geeft u ons gegevens door.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

 • Om onderzoek te doen voor gemeenten. Sommige gemeenten vragen ons onderzoek te doen naar de WOZ. Bijvoorbeeld onderzoek naar de verkoopcijfers van verkochte woningen en garages. Met dit onderzoek kunnen we alle woningen en garages taxeren en de WOZ-waarden bepalen. Om dit goed te doen, zijn gemeenten verplicht uw gegevens te verzamelen.
 • Om inzicht te krijgen in de markt. Wij verzamelen, beschrijven en bekijken gegevens over prijzen. Zo weten we meer over het niveau en de ontwikkeling van de markt. We gebruiken de gegevens ook als we onroerende zaken opnieuw waarderen op een nieuwe waardepeildatum.

Wat zijn onroerende zaken?

Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop deze gebouwen staan. We verdelen onroerende zaken in ‘gebouwd eigendom’ en 'ongebouwd eigendom’:

 • een gebouwd eigendom = een object dat mensen maakten. Zoals: een woning, garage, winkel, kantoor.
 • een ongebouwd of onbebouwd eigendom = grond of een parkeerplaats.

Wat zijn niet-woningen?

Voor een niet-woning betaalt u meer onroerende zaakbelasting. Niet-woningen zijn gebouwen die:

 • we niet gebruiken om in te wonen. Zoals winkels, kantoren en fabrieken.
 • we voor minder dan 70% gebruiken om in te wonen. Zoals een winkel met bovenwoning.

Wat is een taxatieverslag?

Een taxatieverslag laat zien hoe wij de waarde van een onroerende zaak bepaalden. In een taxatieverslag staan:

 • de basisgegevens van de onroerende zaak: gebruiksoppervlakte, grootte, bijgebouwen, type woning, het bouwjaar en de kenmerken die belangrijk zijn voor de waarde.
 • de verkoopprijzen van vergelijkbare onroerende zaken.

Let op: een taxatieverslag is geen taxatierapport. Een taxatierapport laat u opmaken als u een onroerende zaak koopt of verkoopt.

Nemen jullie de WOZ van mijn verbouwing of nieuwe schuur ook mee?

Voor de WOZ kijken we naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. De waardepeildatum bepaalt het waardeniveau, en die datum is altijd van een jaar daarvoor.

Zijn er veranderingen aan een onroerende zaak tussen de waardepeildatum en de situatiedatum (1 januari van het belastingjaar)? Dan nemen we die in de WOZ-waarde mee.

Hoe bepalen jullie de WOZ-waarde van mijn woning?

De WOZ-waarde stellen we vast met de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum van eigenaar wisselden.

Hoe bepalen jullie de WOZ-waarde van mijn bedrijf?

Courante niet-woningen zijn: winkels, kantoren en bedrijven.

Met courant bedoelen we dat de onroerende zaak goed in de markt ligt. Het verkoopt dus gemakkelijk.

Courante niet-woningen waarderen we met de huurwaardekapitalisatiemethode. Hierbij kennen we aan de verschillende gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter toe. Daarna berekenen we die huurwaarden met de kapitalisatiefactor.

De huurwaarden leiden we af van verkoopcijfers of huurcijfers van objecten die vergelijkbaar zijn. Deze objecten wisselden rond de waardepeildatum van eigenaar.

Met incourante niet-woningen bedoelen we gebouwen die bijna nooit van eigenaar wisselen. Zoals scholen, sportcomplexen, schouwburgen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen. We bepalen de waarden van incourante niet-woningen met ‘de gecorrigeerde vervangingswaarde’.

Voor alle niet-woningen geldt de waarderingsmethode die leidt tot de hoogste waarde.

Hoe kiezen jullie vergelijkbare woningen voor het taxatieverslag?

We onderzoeken alle verkoopprijzen van woningen die in een gemeente van eigenaar wisselden rond de waardepeildatum. Natuurlijk kunnen er grote verschillen zijn in de bouw van woningen. We kijken daarom naar de kenmerken die we wel kunnen vergelijken.

Bijvoorbeeld:

 • bouwjaar
 • gebruiksoppervlakte
 • wijk/waardegebied (omgeving)
 • type woning (tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning, vrijstaande woning, appartement)

Hoe bepalen jullie de waarde van mijn nieuwbouwwoning als deze nog gebouwd moet worden?

De WOZ-waarde is het deel dat op 1 januari van het belastingjaar gebouwd is + de grondwaarde. Dan geldt:

 • de situatie van 1 januari van dit jaar, én
 • de waarde die uw nieuwbouwwoning zou hebben gehad op 1 januari een jaar eerder.

Waarom is mijn WOZ-waarde zoveel gestegen?

We moeten de waarde van uw woning elk jaar opnieuw bepalen. Dat doen wij door uw woning te vergelijken. We vergelijken met ongeveer dezelfde woningen die rond de waardepeildatum van eigenaar wisselden.

Het is dus niet zo dat we de vorige WOZ-waarde zomaar verhogen. Maar de  vergelijking levert nieuwe gegevens op. We weten dat u uw woning op de waardepeildatum had kunnen verkopen voor het bedrag van deze nieuwe WOZ-waarde (= marktwaarde).

Waarom waarderen jullie de woning van mijn buren lager?

Misschien is uw woning groter, of ligt uw woning op een groter stuk grond. Misschien is de staat van uw woning beter. U kunt informatie hierover bekijken op www.WOZwaardeloket.nl.

Natuurlijk kunt u ook gerust even contact opnemen met een gemeentelijk taxateur. Dat kan telefonisch: 0118 67 50 00. Of per mail: woz-taxateurs@middelburg.nl.

Waarom wijkt de WOZ-waarde af van mijn aankoopprijs?

De verkoopprijs van een woning zegt iets over de waarde van een woning op een bepaald moment. Eerst gaan we kijken of we het verkoopcijfer kunnen gebruiken. Familietransacties en verkoopcijfers die met erfpacht te maken hebben, zijn waarschijnlijk niet bruikbaar.

Ook kan het zo zijn dat u na het kopen van de woning alles flink verbeterde. Dan stijgt de waarde natuurlijk ook.

Wilt u meer duidelijkheid over de manier waarop wij met uw aankoopcijfer zijn omgegaan? Neemt u dan gerust even contact op met een gemeentelijk taxateur. Dat kan telefonisch: 0118 67 50 00. Of per mail: woz-taxateurs@middelburg.nl.

Ik ben net verhuisd. Waar kan ik een waardebeschikking aanvragen?

Misschien bent u net verhuisd, en voor dit jaar nog niet belastingplichtig. Wilt u toch een waardebeschikking ontvangen? Stuur dan een aanvraag in via belastingen@middelburg.nl.