Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde)

De wet WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Een onroerende zaak is een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond. De waarde van onroerende zaken wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Dat doen wij of dat doet uw gemeente. Wij zetten de waarde in een document. Dat heet de ‘WOZ-beschikking’.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

Direct naar bezwaar WOZ-waarde

Wilt u uw taxatieverslag inzien?

Om de WOZ-waarde te beoordelen kunt u een taxatieverslag opvragen.

Wilt u uw WOZ-waarde vergelijken?

De WOZ-waarde van de woningen is openbaar.  U kunt de WOZ-waarde van uw onroerende zaak vergelijken met die van andere onroerende zaken via www.wozwaardeloket.nl.

Waarom bepalen we de WOZ?

De WOZ bepaalt de hoogte van:

 • Onroerendezaakbelastingen
 • Watersysteemheffing Waterschap
 • Eigenwoningforfait
 • Fiscale afschrijving van uw bedrijfsruimte
 • Huur in de sociale sector
 • Schenk- en erfbelasting
 • Overdrachtsbelasting

Daarom geven we de WOZ-waarde door aan de Belastingdienst en het Waterschap.

Waar kijken we allemaal naar?

Bij het bepalen van de WOZ-waarde kijken we naar de:

 • waardepeildatum
 • kenmerken (type, bouwjaar, kadastrale oppervlakte en bijgebouwen)
 • gebruiksoppervlakte
 • marktwaarde
 • marktgegevens

Waardepeildatum

De WOZ-waarde voor belastingjaar 2024 heeft als waardepeildatum 1 januari 2023. De waardepeildatum geldt landelijk en is altijd een jaar voor het belastingjaar. Dit betekent dat we voor het bepalen van de WOZ-waarde kijken naar de situatie van het object op 1 januari van het belastingjaar. Voor het bepalen van het waardeniveau kijken we naar een jaar eerder.

Kenmerken

Ook de kenmerken van een onroerende zaak bepalen de hoogte van de WOZ-waarde. Wij halen de kenmerken uit bouwtekeningen, foto’s en/of opname van de onroerende zaak.

Voor een woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • type (rijtjeswoning, vrijstaande woning, appartement)
 • gebruiksoppervlakte
 • bouwjaar
 • bijgebouwen (garage, berging, aanbouw, serre) en de grootte daarvan
 • grootte van het kadastrale perceel (stuk grond)
 • ligging en staat van onderhoud

Voor een niet-woning gaat het om de volgende kenmerken:

 • type (kantoor, magazijn, werkplaats)
 • grootte
 • bouwjaar
 • ligging en staat van onderhoud

Gebruiksoppervlakte

De bruto-gebruiksoppervlakte (vierkante meters) halen we uit bouwtekeningen en/of opname van de onroerende zaak.

Marktwaarde

De waarde van een onroerende zaak is de economische waarde. Dat betekent:  de hoogste prijs die iemand zou willen betalen als de woning te koop zou staan.

Marktgegevens

Wij verzamelen, beschrijven en bekijken de marktgegevens steeds. Marktgegevens zijn vraagprijzen, verkoopprijzen en huurcijfers van (bedrijfs-)panden.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van woningen?

Voor de WOZ-waarde van woningen gebruiken we de ‘vergelijkingsmethode’. We vergelijken de woning met andere woningen in de omgeving die erop lijken en rond de waardepeildatum van eigenaar wisselden. Hierbij houden we rekening met onderlinge verschillen, zoals gebruiksoppervlakte, grondoppervlakte, ligging en bouwkundige staat.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van courante niet-woningen?

Courante niet-woningen zijn winkels, kantoren en bedrijfsruimten. Courant betekent dat de onroerende zaak goed in de markt ligt, dus goed verkoopbaar is.  Courante niet-woningen bekijken we met de huurwaardekapitalisatiemethode. Bij deze methode kennen we aan de verschillende gebruiksruimten huurwaarden per vierkante meter toe. Daarna berekenen we deze vierkante meters met een kapitalisatiefactor. Huurwaarden leiden we af van verkoopcijfers of huurcijfers van vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum van eigenaar wisselden.

Hoe bepalen we de WOZ-waarde van incourante niet-woningen?

Met incourant bedoelen we onroerende zaken die bijna nooit worden verkocht, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. We bepalen de waarden van incourante niet-woningen met ‘de gecorrigeerde vervangingswaarde’.

De gecorrigeerde vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn bij het opnieuw bouwen van het object. We kijken dus naar de bestemming en de technische en functionele veroudering.

Aanvraag

Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u een taxatieverslag opvragen.

Waardebeschikking

Wilt u een waardebeschikking ontvangen, bijvoorbeeld omdat u tussentijds eigenaar bent geworden van een woning en u dus voor dit jaar nog niet belastingplichtig bent? Dan kunt u een aanvraag indienen via belastingen@middelburg.nl.