Iedereen die één of meer honden houdt, moet daarvoor belasting betalen. Aangeslagen wordt de houder van één of meer honden. Als er meerdere houders zijn, bepalen beleidsregels wie als belastingplichtige wordt aangeslagen.

Wanneer u een hond of een extra hond in huis neemt, moet u dat melden.

Hond digitaal aanmelden of afmelden(externe link)

Hoe controleren wij dat u als houder van een hond geregistreerd staat?

Elk jaar controleren wij u of u een hond houdt. Dat laten we doen door het bedrijf Legitiem B.V. Zij controleren in via steekproeven. Zij hebben een legitimatiebewijs die ze u kunnen laten zien. Op dat legitimatiebewijs staan de naam en een foto van de persoon die controleert (de controleur). Bent u niet thuis en de controleur vermoedt dat u één of meerdere honden houdt waarvoor geen aangifte is gedaan, dan laat de controleur een briefje achter. U moet dan binnen 14 dagen reageren. Dat moet ook als u geen hond heeft.

Wat doet u als u geen hond meer houdt?

U laat ons weten dat u verhuist of geen hond meer houdt. Dat doet u op deze pagina. Uw aanslag wordt lager. U krijgt vervolgens een zogenaamde 'verminderingsbrief' waarin het nieuwe aanslagbedrag staat.

Aan- en afmelden

Als u één of meer honden heeft, bent u verplicht die te melden bij de gemeente. U moet ook een (af)melding doen als:

  • uw hond overlijdt
  • u uw hond wegdoet

Dan hoeft u vanaf het eind van de betreffende maand geen hondenbelasting meer te betalen. 

U kunt uw hond digitaal aan-of afmelden(externe link). Inwoners kunnen hiervoor inloggen met DigiD. Het afmelden van de hond kan alleen worden gedaan door degene die de aanslag hondenbelasting betaalt.

Verhuizen

Als u uit uw gemeente verhuist, hoeft u uw hond niet apart af te melden. Met uw inschrijving in de nieuwe gemeente, wordt u automatisch uitgeschreven uit de gemeente en krijgt u ontheffing voor de resterende maanden. U dient uw hond in de nieuwe gemeente wel weer aan te melden.

Al lang geen hond meer?

Als u al lange tijd geen hond meer heeft, kunt u uw hond afmelden zoals hierboven beschreven. Heeft u geen euthanasieverklaring, dan heeft u geen recht op terugbetaling van al betaalde belasting. In dat geval geldt de datum van ontvangst van het afmeldformulier als de wijzigingsdatum.