De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen. Alleen voor bedrijven gelden andere afspraken.

Direct naar de tarieven

Afvalstoffenheffing wordt voor iedere woning in de gemeente in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen. De vuilnisdienst komt immers wel langs uw woning, zodat u de mogelijkheid heeft huisvuil aan te bieden.

Indien u een woning verhuurt aan kamerbewoners of buitenlandse werknemers dan wordt u ook aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Het moet hierbij gaan om verhuur van delen van een woning waarbij bepaalde voorzieningen zoals keuken, wc en /of badkamer met andere huurders moeten worden gedeeld.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Wijziging in de gezinssamenstelling of de omvang van de rolcontainer

De aanslag afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van het aantal bewoners per woning of de omvang van de rolcontainer op 1 januari van het belastingjaar. Met wijzigingen in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Dat betekent dat wanneer het aantal bewoners of de omvang van de rolcontainer wijzigt, dit pas wordt aangepast met ingang van het volgende belastingjaar.

  Wijzigingen tarieven afvalstoffenheffing Veere in 2021

  Vanaf 2021 zijn de regels voor het in rekening brengen van de belastingsoort afvalstoffenheffing Veere veranderd.  Net als bij de andere drie gemeenten (Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Middelburg) is nu de WOZ-objectafbakening bepalend voor het betalen van afvalstoffenheffing. De Wet WOZ geeft regels voor de ‘afbakening’ van de te taxeren woning. Deze regels bepalen of bijvoorbeeld  of uw woning en uw vakantiewoning(en) worden afgebakend als één (WOZ) object.

  Voor woningen met (een) extra vakantie of recreatiewoning(en) gaat de afvalstoffenheffing veranderen. De verandering is dat er één aanslag afvalstoffenheffing per WOZ-object wordt opgelegd.

  Voorheen werd er één aanslag afvalstoffenheffing opgelegd voor uw woning en nog één aanslag afvalstoffenheffing voor uw vakantiewoning(en).

  Vanaf 2021 onderscheiden we de volgende categorieën:

  • Woning met permanente bewoning: hiervoor wijzigt niks. Er wordt voor de aanslag gekeken naar een- of meerpersoonshuishouden.
  • Woning met permanente bewoning en vakantieonderkomen(s): hiervoor is een nieuw tarief. Voor de aanslag wordt gekeken naar een- of meerpersoonshuishouden. Een eenpersoonshuishouden met vakantieonderkomen(s) ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing van € 511,28 en een meerpersoonshuishouden met vakantieonderkomen(s) ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing van € 542,38.
  • Recreatiewoningen die niet permanent worden bewoond. Hiervoor wordt een bedrag van € 271,19 in rekening gebracht. Als er sprake is van meerdere recreatiewoningen binnen het WOZ-object dan wordt een bedrag van € 542,38 in rekening gebracht.
  • Als er sprake is van meer dan vier recreatiewoningen wordt het afval niet meer door de gemeente ingezameld. Er wordt in deze situatie geen afvalstoffenheffing in rekening gebracht.

  Vast tarief en variabel tarief in Schouwen-Duiveland en Middelburg

  In de gemeenten Schouwen-Duiveland en Middelburg betaald u een vast bedrag voor een één- of meerpersoonshuishouden. Daarnaast betaalt u in deze gemeenten per aanbieding van de rolcontainer of per storting in de ondergronds container.Aan het eind van het jaar rekenen we uit hoeveel u hiervoor moet betalen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan krijgt u van ons een eindafrekening.