Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Direct naar tarieven

Wat is forensenbelasting

Forensenbelasting is een belasting die aan u wordt opgelegd wanneer u uw gemeubileerde woning meer dan 90 dagen voor uzelf beschikbaar heeft. Deze woning is voor u geen hoofdverblijf. Dit wil niet zeggen dat u de woning ook echt meer dan 90 dagen zelf gebruikt. Het meer dan 90 dagen beschikbaar houden van de woning voor eigen gebruik is genoeg om forensenbelasting aan u op te leggen.

Wat bedoelen wij met hoofdverblijf?

Bij het begrip hoofdverblijf gaat het onder andere om de vraag waar de centrale levensplaats van u of uw gezin is. Met andere woorden waar brengt u het meeste tijd door. Maar gaat het ook om de volgende feiten:

  • De verblijfplaats van u of uw gezin
  • De woonplaats van inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP), het voormalige GBA
  • Het adres waar de post wordt bezorgd
  • De plaats waar de huisdieren vertoeven
  • De plaats van deelname aan het verenigingsleven