Heeft u meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor uzelf of uw gezin tot uw beschikking, terwijl u in een andere gemeente woont? Dan moet u mogelijk forensenbelasting betalen.

Direct naar tarieven

Forensenbelasting is een belasting die aan u wordt opgelegd wanneer u uw gemeubileerde woning meer dan 90 dagen voor uzelf beschikbaar heeft. Deze woning is voor u geen hoofdverblijf. Dit wil niet zeggen dat u de woning ook echt meer dan 90 dagen zelf gebruikt. Het meer dan 90 dagen beschikbaar houden van de woning voor eigen gebruik is genoeg om forensenbelasting aan u op te leggen.

Wat bedoelen wij met hoofdverblijf?

Bij het begrip hoofdverblijf gaat het onder andere om de vraag waar de centrale levensplaats van u of uw gezin is. Met andere woorden waar brengt u het meeste tijd door. Maar gaat het ook om de volgende feiten:

 • De verblijfplaats van u of uw gezin
 • De woonplaats van inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP), het voormalige GBA
 • Het adres waar de post wordt bezorgd
 • De plaats waar de huisdieren vertoeven
 • De plaats van deelname aan het verenigingsleven

Wanneer bent u belastingplichtig voor forensenbelasting

U bent belastingplichtig voor de forensenbelasting wanneer u:

 • Eigenaar of gebruiker bent van een woning in onze gemeente en
 • Uw hoofdverblijf is niet in onze gemeente en
 • De woning is gemeubileerd en
 • De woning in onze gemeente is meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor u of uw gezin beschikbaar.
 • Hierbij gaat het er niet om of u de woning ook daadwerkelijk 90 dagen gebruikt.

Verhuurt u de woning zelf?

Voor de forensenbelasting is de hoofdlijn om de woning beschikbaar te hebben, dat als de woning niet meer dan 275 dagen per jaar wordt verhuurd.

Als een woning uitsluitend wordt aangehouden voor verhuur is er geen sprake van beschikbaar houden.

Maar ook als de woning minder dan 275 dagen daadwerkelijk wordt verhuurd, kan er sprake zijn van geen beschikbaar houden.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw als eigenaar een verhuurovereenkomst met een verhuurbureau heeft gesloten die eigen gebruik uitsluit.

Als eigen gebruik niet is uitgesloten door een verhuurovereenkomst, dan wordt de eigenaar geacht de woning voor zichzelf te houden.

Als u zelf, of via een verhuurmiddelingsbureau, uw woning verhuurt, dan kunt u aan ons de volgende gegevens overleggen:

 • Een lijst met daarop vermeld het totaal aantal dagen voor uw eigen gebruik.
 • Een lijst met daarop vermeld het totaal aantal dagen dat de woning verhuurd is geweest.
 • Kopieën van de daarbij behorende verhuurovereenkomsten.

Als er sprake is van verhuur dan kunt u deze gegevens opsturen. U kunt dit doen naar het e-mailadres: belastingen@middelburg.nl.