Precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte. Dat is ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is. Heeft u een terras, luifel, reclamebord, bouwsteiger of een container? Zet u iets op gemeentegrond of hangt u er iets op? Dan moet u precariobelasting betalen.

Wanneer betaalt u precariobelasting?

U betaalt precariobelasting als u:

  • reclameborden wilt plaatsen of ophangen;
  • een verkoopkraam wilt neerzetten
  • een bouwkeet of een steiger wilt plaatsen;
  • een balkon boven de openbare grond heeft;
  • in een boot of waterwoning woont.

Onder gemeentegrond vallen ook wegen of waterwegen (grachten, kanalen, sloten) en stukken gemeentegrond die voor iedereen toegankelijk zijn. Is een stuk grond wel van de gemeente maar is het niet voor iedereen toegankelijk? Dan hoeft u geen precariobelasting te betalen.

  • Vraag voor u iets neerzet of ophangt aan de gemeente of u precariobelasting moet betalen. Hiermee voorkomt u dat u later toch nog een aanslag ontvangt.
  • De hoogte van de aanslag hangt af van de gemeentelijke tarieven die in  de verordening staan.